Stijging van zonne energie

Op voormalige vuilstortplaatsen, braakliggende bedrijventerreinen en restgronden worden al veel zonneparken en zonneweides aangelegd. Ook op daken van woningen, bedrijven en parkeergarages groeit het aantal zonnepanelen.

Tien procent is noodzakelijk

Toch is het volgens Erik van der Heijden en Boris Hocks van Generation.Energy noodzakelijk dat 10% van het landbouwgrond gebruikt wordt voor zonneparken, om de klimaatdoelstellingen te behalen. In Nederland is ongeveer 22.000 km2 landbouwgrond beschikbaar. Ongeveer 2200 km2 hiervan zou dus gebruikt moeten gaan worden voor zonnepanelen. Hierbij zou vooral gekeken moeten worden naar improductieve landbouwgrond, vlakbij spoorwegen of woningbouw en dubbelgebruik van landbouwgrond.

Veel belangstelling onder boeren

Onder agrariërs is veel belangstelling voor het beschikbaar stellen van landbouwgrond of zelfs het opheffen van het boerenbedrijf voor het plaatsen van zonneparken. In sommige gevallen levert zonne-energie meer op dan het landbouwproduct dat een boer produceert. Bij het gebruik van landbouwgrond is de afstemming met boeren, gemeenten en omgeving van groot belang.

Proef in Duitsland

In Duitsland wordt er al geëxperimenteerd met zonnepanelen op hoogte. Deze doen dan dienst als kasconstructie. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van lichtdoorlatende zonnepanelen, zodat er gewassen onder de zonnepanelen kunnen worden verbouwd.

LTO Nederland

Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland vindt dat ontwikkelaars teveel kijken naar landbouwgronden en wil dat er eerst wordt gekeken naar andere oppervlakten om zonne-energie op te wekken. Veel boeren ontvangen een financieel interessant aanbod om hun vruchtbare landbouwgrond te veranderen in een zonneweide en gaan hier om deze reden op in. Deze ontwikkeling schiet het klimaatdoel volledig voorbij. Volgens diverse bronnen zou het volledig benutten van alle Nederlandse daken in de helft van de elektriciteitsvraag voldoen en zijn er tal van andere mogelijkheden om te voldoen aan de klimaatdoelstelling in 2050.

Meer over zonne energie

Bron: LTO Nederland, Generation.Energy

Geef een reactie