Klimaattop in Madrid

Na de laatste klimaattop in Polen was de teleurstelling al voelbaar. Na afloop van de 25e klimaattop in Madrid was dit niet anders. Wederom werden er slechts toezeggingen gedaan en kwamen de landen niet tot concrete klimaatplannen om een klimaatcrisis af te wenden.

Klimaatneutraal in 2050

De landen werden het wel eens over een doelstelling: In 2050 moeten alle landen klimaatneutraal zijn. Hongarije, Tsjechië en Polen lagen tijdens de bijeenkomst nog dwars, maar gingen uiteindelijk toch overstag. Polen kreeg uitstel over hun beslissing. Polen is sterk afhankelijk van steenkool en wilde klimaatneutraliteit liever uitstellen naar 2070. De overige landen gingen niet akkoord.

Greendeal van Timmermans

De plannen voor klimaatneutraliteit zijn samengevat in de Greendeal van Eurocommissaris Timmermans. Timmermans presenteerde samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een stevig pakket met maatregelen, om klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren. De 50 stappen van de Greendeal worden komende jaren uitgewerkt.

Wie gaat wat betalen?

Vooral de vraag “Wie gaat wat betalen?” werd veel gesteld, maar bleef wederom onbeantwoord. Na 16 dagen onderhandelen staat die vraag dus nog fier overeind. Arme landen willen graag financiële steun, steenkoollanden willen financiële compensatie en rijkere landen willen niet betalen. Volgens jaar in Glasgow hoopt men alsnog een oplossing te vinden.

Tussentijdse VN-klimaattop

Afgelopen september werd door VN staatsecretaris-generaal, António Guterres zelfs een tussentijdse klimaattop belegd. Op uitnodiging kwamen toen 77 van de 194 landen langs om de klimaatambities bij te stellen. De magere opkomst was misschien al een voorbode van een, in veel ogen, ‘mislukte’ 25e klimaattop. Vanaf 1 januari 2020 treden de afspraken uit Parijse klimaatakkoord voor alle deelnemende landen in werking.

Meer over de energietransitie

Bron: COP25

Dossier:

Salderen

Dossier

Geef een reactie