Routekaart windenergie op zee

Dit ambitieuze doel heeft het kabinet bekend gemaakt in het plan “Routekaart windenergie op zee in 2030”. De plannen betekenen een flinke impuls voor de Nederlandse economie. Met de realisatie van de windparken is een bedrag gemoeid van ongeveer 15 tot 20 miljard euro en deze leveren meer dan 10.000 banen op.

Windenergie op zee naar 11,5 gigawatt

Voor 2023 worden er 5 nieuwe windparken op zee aangelegd. Het totale vermogen van alle windparken ligt dan rond de 4,5 gigawatt (GW). In de periode 2024 – 2030 moeten daar nog meer windparken bijkomen, die het totale vermogen opschroeven naar 11,5 GW. Vanaf 2021 opent het kabinet hiervoor tenders. De routekaart zorgt voor zekerheid bij ontwikkelaars van windparken. Deze zekerheid draagt bij aan een kostendaling voor windenergie op zee. Een windpark kan nu al gebouwd worden zonder subsidie van de overheid.

Kwart van Europese wind op zee

Nederland doet het sowieso erg goed in Europa als het gaat om windenergie op zee. Op dit moment is het aandeel in Europa maar liefst 25 procent. Deze gaat de komende jaren flink uitgebouwd worden en dit is vooral goed voor concurrentie ten opzichte van andere Europese landen. Maar ook de concurrentiestrijd met Aziatische en Amerikaanse landen wordt hiermee aangegaan.

Niet-elektrische energieverbruik vervangen

De overheid vindt het aanleggen van meer windparken op zee alleen zinvol als ook het niet-elektrische energieverbruik ook duurzaam wordt. Het niet-elektrische energieverbruik, dat zo’n 80% van het totale energieverbruik is, moet vervangen worden door duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte. Ook waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken is nodig.

Meer over windenergie

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Geef een reactie