Plannen nieuwe kerncentrales

Het kabinet presenteerde vorig jaar plannen voor 2 nieuwe kerncentrales van het type Generatie III+. Beide kerncentrales voorzien in 9 tot 15 procent van de totale elektriciteitsproductie en moeten in 2035 klaar zijn. Het Zeeuwse Borssele is gekozen als definitieve locatie, omdat hier ook al een kerncentrale staat. Hierdoor blijft volgens het kabinet het ontwikkelingsrisico beperkt. Het kabinet heeft al 5 miljard euro gereserveerd om de plannen op te starten.

Rol kernenergie is beperkt

Minister Jetten vroeg het Expertteam Energiesysteem 2050 om kritisch te kijken naar het huidige plan. Deze kwamen met een stevig rapport, waaruit een negatief advies kwam. De experts stelden vast dat 2035 eigenlijk te laat is, omdat het klimaatneutraal energiesysteem er dan al moet zijn. De kerncentrales draaien daardoor nooit op volle toeren en zijn dus niet rendabel. Ook ziet het team risico’s in de gekozen locatie, omdat het elektriciteitsnet het daar al heel zwaar heeft. Daar komt bij dat in 2035 ook alle windenergie uit de Noordzee via Zeeland ons land binnenkomt.

Kritisch over gebruik waterstof

Ook is het expertteam desgevraagd kritisch over de rol van waterstof. Het kabinet wil graag voorop lopen in de ontwikkeling van waterstof voor opslag en transport van elektriciteit. Het Expertteam Energiesysteem 2050 ziet echter geen grote rol voor waterstof weggelegd, omdat er simpelweg teveel energieverlies optreedt. De energiedrager kan daardoor alleen toegepast worden als je veel elektriciteit overhoudt en dat is volgens het expertteam absoluut niet het geval.

Kernenergie onderdeel nieuwe energiemix

Ondanks de kritische noten blijft Jetten toch bij de plannen voor kernenergie en waterstof. Niet in de laatste plaats omdat de plannen onderdeel uitmaken van het al afgetikte regeerakkoord, maar ook omdat hij verwacht dat de elektriciteitsbehoefte voor 2035 stevig zal groeien. Jetten erkent wel dat kernenergie niet de enige oplossing is voor een klimaatneutraal energiesysteem. Daarvoor moeten wind, zon en kernenergie samenkomen. De definitieve beslissing over de nieuwe kerncentrales valt overigens pas in 2025.

Rapport Energiesysteem 2050

Bron: Expertteam Energiesysteem 2050, Rijksoverheid

Is kernenergie een goede oplossing?

Meer nieuws lezen over kernenergie

4 reacties op “Jetten slaat advies over nieuwe kerncentrales in de wind”

 1. Mia

  Hoi @Marij1950, ik hoor deze roep om Thorium heel vaak bij artikelen over kernenergie. Maar volgens mij is Thorium nog steeds niet ontwikkelt tot een reactor die kan worden toegepast. Voor zover ik heb begrepen is Japan ook in een experimentele fase wat betreft thorium. Ik denk wat wij best zonder kernenergie en thorium kunnen.

 2. L.J. Marijnissen

  Waarom word er niet gesproken over een Thoriumreactor, deze reactor is zelfstoppend, een situatie zoals Fukushima (Japan) is niet mogelijk, het afval van deze reactor is veel minder, Japan is al een Thoriumreactor aan het bouwen.
  Het radioactief afval van bestaande reactoren kan in een Thorium reactor op gewerkt worden.
  Eventueel teveel aan elektriciteit kan omgezet worden in waterstof, net als bij zonnecellen zal het rendement van het omzetten naar waterstof steeds beter worden.
  Uiteindelijk zal het aardgas volledig worden vervangen door waterstofgas (de leidingen liggen er al )

  21 apr 2023

 3. T. Fleuren

  Kerncentrales zijn een ramp voor het milieu en de mens vanwege de slechte werkomstandigheden in de mijnen en vanwege de opslag van het afval voor de komende generaties.

 4. Aart

  Het rapport Jetten is een goede aanzet, maar heeft een aantal beperkingen. In 2050 is namelijk 2,5x – 3.0x maal zoveel elektriciteit nodig en mogelijk is dat zelfs meer. Zon-wind hebben een heel grote bijdrage, maar het zijn dan intermittent (niet altijd beschikbaar) energiebronnen, dus een aanvulling is nodig. De in het rapport Jetten voorgestelde biomassacentrales is niet reëel. Een betere aanvulling bestaat uit opslag en groene kernenergie.
  Dus bij een energietransitie heb je (wind – zon – opslag – kernenergie – transport) nodig die elkaar aanvullen. En de volgende stap is groene kernenergie, dus veilig en zonder langdurig gevaarlijk afval. Dat zijn de opkomende generatie-4 centrales met verschillende types. Die nieuwe centrales kunnen ook warmte opslaan en daarmee de centrale output regelen tussen 20% en 100%, perfect dus als er even geen zon en/of wind is. Ook maakt dit de transitie veel eenvoudiger, bijvoorbeeld omdat je dan minder windmolens op land nodig hebt.
  En een constante energiebron mag iets duurder zijn dan een intermittent energiebron (wind/zon) waar we bovendien extra kosten voor opslag hebben.
  Een extra voordeel van de groene opkomende generatie-4 centrales is dat zij met hoge temperaturen werken. Die hoge temperatuur kun je gebruiken om veel industriële processen te vergroenen. Ook kun je met die hoge temperatuur ook direct waterstof maken via een thermochemisch proces.

Geef een reactie