Bescherming Europese fabrikanten

De importheffing werd 5 jaar geleden ingevoerd om Europese fabrikanten te beschermen tegen de instroom van goedkope zonnepanelen uit vooral China. In China gaf de overheid tot voorkort een subsidie aan fabrikanten, waardoor deze goedkoop zonnepanelen konden produceren. Door de overvloed aan zonnepanelen op de Chinese markt, waaierden deze goedkope zonnepanelen uit naar Europa en ontstond er een oneerlijke concurrentie met Europese fabrikanten.

Snellere daling van prijzen zonnepanelen

Nu blijkt dat de importheffing nauwelijks meer Europese zonnepanelen heeft opgeleverd. Sterker nog, de Europese productie is zelfs afgenomen. Door de Chinese panelen duurder te maken werd de groei van zonne-energie onnodig afgeremd. De prijs van zonnepanelen daalden de afgelopen jaren wel, maar dat had dus nog veel sneller gekund. De importheffingen lopen op tot wel 50 procent.

Verlengen of afschaffen

Vereniging Eigen Huis, De Woonbond en Natuur & Milieu pleitten al jaren voor afschaffing van de heffingen. Ruim 250 organisaties stuurden een brief naar de Europese Commissie voor afschaffing van de importheffing. De Europese Commissie beslist op 3 september of de heffingen worden verlengd of afgeschaft.

Klimaatdoelstellingen

Een afschaffing van de importheffing zou ook goed nieuws zijn voor de haalbaarheid van de Parijse klimaatdoelstellingen. De zonnepanelen worden nog goedkoper, waardoor de terugverdientijd hard terugloopt. Duidelijkheid over de toekomst van de salderingsregeling is ook nodig. Het kabinet stelde in het nieuwe regeerakkoord, dat deze regeling vanaf 2020 wordt gewijzigd, maar niet wat ervoor in de plaats komt. Deze onduidelijkheid remt ook de groei van zonnepanelen in Nederland.

Bron: Europese Commissie

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie