Klimaattop voor niet-landen

De klimaattop is dus volledig gericht op andere organisaties zoals; lokale overheden, steden, bedrijven, investeerders e.d., welke ook klimaatbeleid kunnen voeren. De klimaattop voor niet-landen (non-state actors) vindt plaats in San Francisco (VS).

Niet toevallig in de VS

Dat de Global Climate Action Summit in de Verenigde Staten wordt gehouden is niet geheel toevallig. Nadat Trump de VS terugtrok uit het Parijsakkoord, zochten 3500 Federale staten, steden, bedrijven, investeerders en universiteiten de samenwerking op, om de rest van de wereld alsnog te overtuigen dat het Parijsakkoord weldegelijk wordt nageleefd. Met de nieuwe klimaattop wordt dit nog maar een keer bevestigd.

Doelen van Global Climate Action Summit

Een van de doelen van de klimaattop is dus om te functioneren als aanjager. Een concreet voorbeeld is het verkrijgen van zoveel mogelijk nieuwe toezeggingen op het gebied van Co2-reductie en klimaatfinanciering van investeerders, bedrijven en andere non-state actoren. Deelnemer in de klimaattop is bijvoorbeeld Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks)

Druk opvoeren klimaatambities

Tijdens de klimaattop zal Eickhout Europese en buitenlandse actoren informeren over de klimaatdoelstellingen en proberen meer ambitie uit de deelnemers te persen. De officiële onderhandelaars, zoals de Europese Commissie, zijn ook aanwezig. Er is dus voldoende ruimte om de druk voor verduurzaming op te voeren.

Meer over de energietransitie

Bron: Global Climate Action Summit

Geef een reactie