Elke provincie minimaal één proeftuin

Maar liefst 74 gemeenten hadden een plan van aanpak ingediend. 27 gemeenten kregen vanuit de Klimaatenvelop dus 120 miljoen euro toegekend om hun plannen uit te voeren. De plannen zijn beoordeeld op kwaliteit en financiële onderbouwing. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin en kan zo kennis en ervaring opdoen met aardgasvrije wijken.

Programma Aardgasvrije Wijken

Met het programma Aardgasvrije Wijken wil het kabinet het Parijse klimaatdoel realiseren: Het terugdringen van de Co2. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kent hierin een belangrijke bijdrage. Naast geld voor de aardgasvrije wijken wordt er ook geld vrijgemaakt voor aardgasvrije basisscholen (5 miljoen) en technische innovatie (12,8 miljoen).

Gaswinning en regeerakkoord

In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 30 tot 50 duizend woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Vanaf 1 juli moet elke nieuwbouwwoning in principe aardgasvrij opgeleverd worden. Bij vertraging in de bouw of als de mogelijkheid er niet is, kan er een uitzondering worden gemaakt. Ook het terugdringen van de aardgaswinning in Groningen is een harde afspraak. De overheid investeert dus flink in het aardgasvrij maken van Nederland.

27 aardgasvrije wijken

aardgasvrije gemeenten

Bron:Rijksoverheid, Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties (BZ&K)

Geef een reactie