Alternatieven voor Amercentrale

Sinds 1982 maakt de Gemeente Tilburg gebruik van een stadswarmtenet. Op dit warmtenet zijn ook de gemeenten Breda, Oosterhout, Dongen, Drimmelen en Geertruidenberg aangesloten. De Amercentrale zorgt op dit moment voor de warmtevoorziening. Deze kolencentrale moet in 2024 gesloten zijn. Voor die tijd moet de Gemeente Tilburg dus op zoek naar een alternatieve warmtebron.

Proefprojecten

Samen met Enexis en Ennatuurlijk gaat de Gemeente Tilburg via een aantal proefprojecten uitzoeken welke alternatieve bron het meest geschikt is, hoeveel het kost om over te stappen en hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen. Het uitgangspunt is om

Vlnr: Erik Stronk, Berend de Vries, Jan Peters (foto: Gemeente Tilburg)

een zo hoog mogelijke Co2-reductie te realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, vertelt Wethouder Berend de Vries. Tilburg wil graag in 2045 klimaatneutraal zijn. Uiterlijk dat jaar moet de warmtevoorziening in de stad dus volledig draaien op duurzame bronnen. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de Greendeal Warmtevoorziening Tilburg.

16.000 extra huishoudens

Een ander onderdeel van de overeenkomst is de uitbreiding van het warmtenet. Vanuit de proefprojecten moet naar voren komen of het mogelijk is om minimaal 16.000 extra huishoudens aan te sluiten op het warmtenet. De ambitie is om dit voor 2030 te realiseren. Volgens Erik Stronk van Ennatuurlijk is dit technisch mogelijk en hoopt hij dat woningstichtingen zich ook aansluiten bij de greendeal om de overstap van aardgas naar warmte te versnellen.

Onnodige investeringen gasnetwerk

Ook netbeheerder Enexis is positief over de plannen van de Gemeente Tilburg. Volgens Jan Peters is een samenwerking in een vroeg stadium heel erg belangrijk. Op deze manier worden onnodige investeringen in het gasnetwerk voorkomen en kunnen we de besparing hierop weer investeren in eventuele duurzame alternatieve oplossingen. Zo kan all-electric een uitstekende oplossing zijn, maar in sommige situaties is een hybride oplossing beter. In Tilburg wordt vooral naar dat laatste gekeken. De proefprojecten worden binnenkort opgestart.

Meer over de energietransitie

Bron: Gemeente Tilburg, Ennatuurlijk, Enexis

Lees ook: 

Energietrends 2016

Hoe ziet u de duurzame toekomst? 

Discussieer mee!

Geef een reactie