Kennis en bewustwording

In het rapport Energietrends 2016 staan cijfers en ontwikkelingen in een handzaam overzicht en in samenhang gepresenteerd. Het doel van deze publicatie is het leveren van een bijdrage aan de kennis en bewustwording van het onderwerp energie. Het rapport geeft  antwoorden op de vragen als: hoe is het gesteld met de energievoorziening in Nederland? Slagen we erin om meer duurzame energie op te wekken? Hoeveel elektrische auto’s zijn er op de weg? Hoe betrouwbaar zijn onze energienetten?

Onze duurzame energiesysteem krijgt langzaam vorm

Energietrends laat zien dat de energievoorziening in Nederland steeds duurzamer wordt, mede dankzij het Energieakkoord. Steeds meer partijen gaan met de energietransitie aan de slag. De eerste oudere kolencentrales zijn inmiddels gesloten, productie uit wind en zon nemen toe.Toch is ook duidelijk dat er meer nodig is om klimaatverandering tegen te gaan: een belangrijke stap is het klimaatakkoord in Parijs. Voor Nederland is de uitspraak in de Urgenda-zaak van minstens zo groot belang. De CO2-uitstoot moet volgens die uitspraak in 2020 al met 25% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd zal Nederland als gevolg van de terugloop van de aardgaswinning veel sneller op zoek moeten gaan naar duurzamere alternatieven. Al deze ontwikkelingen maken de energietransitie tot een nog omvangrijker taak.

Enkele punten uit het rapport

  • De kosten van elektriciteitsopwekking met zonnepanelen blijven dalen.
  • De Nederlander staat positief tegenover de verduurzaming van de energievoorziening
  • De Nederlander denkt dat we al veel verder zijn met de verduurzaming dan het geval is
  • Nederland heeft ruim 90.000 elektrische auto’s.
  • De CO2-emissiehandel heeft nog effect gehad op de CO2-uitstoot
  • In 2015 werd er 32% meer steenkool ingezet bij centrales dan in 2014.
  • Wind op zee: 4.458 MW gerealiseerd of in aanbouw of ontwikkeling
  • Het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking neemt gestaag toe, en bedroeg in 2015 11% van het verbruik.

Bron: Energietrends 2016

Geef een reactie