Belangrijkste uitgangspunt van de Green Deal is een Co2-reductie van 55% ten opzichte van referentiejaar 1990. In 2050 moet dit zelfs 100% zijn. Nadat Nederland als eerste land de klimaatdoelstellingen al vastlegde in de klimaatwet, wil de Europese Commissie ook een Europese klimaatwet invoeren. Hierin worden de regels en doelstellingen dan wettelijk vastgelegd.

Uitgelekt concept Energie Deal

Een concept van Timmerman’s Energie Deal lekte al vroegtijdig uit. Hierin werden een aantal verregaande maatregelen benoemd, zoals het aanscherpen van het emissiehandelssysteem om gesjoemel met certificaten te voorkomen. Ook werd een Co2-grensbelasting genoemd en een aardverschuiving van wegtransport naar spoor en water geopperd.

Concept Energie Deal

Afgelopen december werd het officiële concept naar buiten gebracht. Hierin is op hoofdlijnen benoemd wat er moet gebeuren binnen 4 economische sectoren.

De sector energie vertegenwoordigt 75% van de emissies binnen de EU en wordt geheel koolstofvrij gemaakt. Dit kan door energiesystemen grensoverschrijdend met elkaar te koppelen, energie-efficiëntie en ecologisch ontwerp van producten te stimuleren én de Co2-uitstoot in de gassector te beperken.

De sector gebouwen zet vooral in op renovatie van bestaande huurwoningen en energie-neutrale nieuwbouw. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van het totale energieverbruik.

Industrie en mobiliteit

De industrie moet vooral innoveren en toe naar een groene circulaire economie. De sector industrie is nu verantwoordelijk voor 20% van de EU-emissies. In de afgelopen 40 jaar is de wereldwijde winning van grondstoffen met 300% toegenomen. Binnen de EU zorgt dit voor 90% aan biodiversiteitsverlies en waterstress.

De mobiliteitssector gaat de wegtransport verplaatsen naar water en spoor. De luchtvaart moet de Co2-uitstoot aanzienlijk verminderen. De particuliere sector zal gestimuleerd worden om van fossiele brandstoffen over te stappen naar een duurzamer alternatief. De mobiliteitssector zet in op totale elektrificatie van vervoer.

Biodiversiteit

In maart van dit jaar komt de EU ook met een biodiversiteitsstrategie. Onze ecosystemen zijn van vitaal belang voor de leefomstandigheden van mens en dier, maar worden ernstig aangetast. De nieuwe strategie moet leiden tot meer bos, meer biologische landbouw en vergroening van steden. Ook wordt een “van boer tot bord” principe ingevoerd. Hierbij wordt de gehele voedselketen verduurzaamt.

Komende zomer wordt een gedetailleerd plan opgesteld, gevolgd door een inventarisatie van alle bestaande wet- en regelgeving, die moet worden aangepast. In oktober ligt er dan een gedetailleerd Green Deal op tafel, klaar voor ondertekening.

Green Deal in beeld

Geef een reactie