Energieverbruik Europese Unie

Het Europese statistisch bureau Eurostat deed onderzoek naar het energieverbruik in Europa. Hieruit kwam naar voren dat alle lidstaten gezamenlijk 1626 miljoen ton (mtoe) aan energie verbruikten. Dat is dus 2,5 procent minder dan in 1990 en zelfs 11,6 procent minder dan in 2006. Toen werd er 1840 mtoe verbruikt.

Energieverbruik Nederland

Voor Nederland zien de cijfers er wat minder rooskleurig uit. Het energieverbruik steeg in de afgelopen 25 jaar met 16,5 procent. Het verbruik lag in 1990 op 66 mtoe en in 2015 was dat 77 mtoe. Ten opzicht van 2005 is er wel een daling te zien. Toen werd er 84 mtoe verbruikt.

Fossiele brandstof

Het aandeel fossiele brandstof daalde de afgelopen 25 jaar binnen de EU ook. Met 10 procent naar 73 procent. In Nederland daalde dit van 96 procent naar 93 procent. Nederland blijft in het gebruik van fossiele brandstof alleen Malta voor.

eurostat-aandeel-fossiel

Afhankelijk van import van fossiel

De afgelopen 25 jaar is de afhankelijkheid van import van fossiele brandstof binnen de EU sterk gestegen (20%). Dit was in 1990 nog ongeveer 50 procent, maar is inmiddels gestegen naar 73 procent. Voor Nederland geldt dit nog meer, daar werd de afhankelijkheid zelfs verdubbeld. Deze was in 1990 nog 22 procent van het energieverbruik en steeg in 2015 naar 56 procent. In 2005 was dit nog 38 procent.

eurostat-afhankelijk-fossiele-brandstof

Doelstelling 2020 is al gehaald

De doelstelling om het energieverbruik te verlagen voor 2020 is al gehaald, maar hier moet bij worden gezegd dat de grote slagen al zijn gemaakt. Om de doelstelling voor 2050 te halen moet Europa nog flink aan de bak. Het volledige rapport van Eurostat is hier te lezen.

eurostat-energieconsumptie
Bron: Eurostat

2 reacties op “Energieverbruik Europese Unie 2,5 procent lager dan in 1990”

 1. Henk Daalder Pak de Wind

  Het begrip “energiebesparing” is volstrekt achterhaald.
  Het gaat om reductie van CO2 uitstoot en om
  reductie van fossiel energieverbruik.

  Reductie van CO2 uitstoot is heel urgent, we gingen al in 2000 over de grens van 2 graden opwarming, en zijn nu op weg naar 3 graden opwarming.
  Die opwarming wordt altijd pas na 30 jaar gerealiseerd, doordat de oceanen die tijd nodig hebben op op te warmen.

  Het gebruik van fossiele brandstoffen moet ook omlaag, maar dat gaat min of meer vanzelf, als ze opraken.

  We leven in een overvloed aan duurzame energie, dus waarom zouden we zuinig zijn met het gebruik van wind en zon?
  Er is genoeg, raakt niet op.
  Ook als ze in de tuin of balkon in de zon zitten, hoeven we niet te stoppen omdat de zon anders op raakt.

 2. Jos

  Leuk onderwerp!

  Wel jammer dat “energieverbruik” in ‘Mtoe’ wordt uitgedrukt, een eenheid die veel mensen niet kennen (ook geen SI eenheid)
  (ook is mtoe iets anders dan Mtoe wat hier dus bedoeld wordt). Daardoor spreekt het artikel mogelijk wat minder aan (al zijn het wel enorme getallen):
  1 Mtoe = 42 PJ = 42.000.000.000.000 kJ
  Het NL verbruik is dus sinds 1990 gegroeid van 2772 PJ naar 3234 PJ in 2015.
  = = = = = = =
  (“De ton olie-equivalent (toe) is een energie-eenheid gedefinieerd als de hoeveelheid energie die vrijkomt bij het verbranden van een ton ruwe olie. Dit is ongeveer 42 gigajoule. Omdat de calorische waarde van ruwe olie verschilt naargelang de soort, is de exacte waarde vastgelegd bij conventie; meerdere licht afwijkende definities bestaan. De toe wordt vooral gebruikt voor grote hoeveelheden energie. Meervouden van de toe zijn de kilotoe (ktoe, duizend toe), de megatoe (Mtoe, een miljoen toe) en de gigatoe (Gtoe, een miljard toe). Een kleine eenheid kilogram olie-equivalent (kgoe) wordt soms ook gebruikt en stemt overeen met 1/1000 toe”.
  Bron: Wikipedia)

Geef een reactie