Nederland loopt mijlenver achter

Nederland maakt zijn naam als smerig jongetje in Europa dus wederom waar. In 2016 werd er maar liefst 94 miljoen ton aan broeikasgas uitgestoten. Dit was nagenoeg hetzelfde als het jaar ervoor. In heel Europa werd 1740 miljoen ton aan Co2 uitgestoten. Goed voor een daling van 3,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Nederlandse energiecentrales iets schoner

Sinds 2005 daalde de Europese Co2-uitstoot met 25 procent. In Nederland steeg de uitstoot juist met 2 procent. We praten dan alleen over de uitstoot van de grote industrie, zoals energiecentrales, chemische bedrijven en de staalindustrie. Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) is de productie van elektriciteit in Nederland wel iets schoner geworden. Dit kwam vooral de sluiting van enkele oude kolencentrales, waardoor de uitstoot van Co2 door kolencentrales met 10 procent daalde. Daar tegenover staat, dat de gascentrales juist meer broeikasgas uitstootten. Bij elkaar opgeteld daalde de uitstoot door energiecentrales nauwelijks: van 42,5 tot 41,8 miljoen ton.

kolencentrale eemshaven

Nieuwe kolencentrales zorgen voor meer uitstoot

De nieuwe kolencentrales van RWE en Uniper gooiden vooral roet in het eten. De Eemshavencentrale van RWE stootte in 2016 maar liefst 5,3 miljoen ton meer Co2 uit dan in 2014. Ook de kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte schroefde de uitstoot flink op: van 7,2 miljoen in 2014 naar 11,2 miljoen ton in 2016. Samen zijn deze centrales dus goed voor ruim 20 procent van de totale Co2-uitstoot binnen de grote industrie.

Verenigd Koninkrijk beste jongentje van Europa

Europa doet het dus heel goed, maar geen land deed het zo goed als het Verenigd Koninkrijk. Daar daalde de uitstoot sinds 2005 met 37 procent. Dit kwam vooral door het overschot aan gas, dat ontstond door dat de Verenigde Staten. De VS zette volledig in op schaliegas en importeerden geen gas meer uit het Verenigd Koninkrijk. Gas werd daardoor goedkoop en verdrong steenkool van de markt.

Minimumprijs voor uitstoot van Co2

Minstens zo belangrijk als het gasoverschot was een ingreep van de Britse regering. Deze voerde een minimumprijs in voor de uitstoot van Co2. Dit begon met een bedrag van 6 euro per ton, maar is inmiddels opgelopen naar 18 euro per ton. Sinds deze ingreep daalde de uitstoot binnen enkele jaren met 30 procent. In Nederland pleitten D66 en GroenLinks ook voor een dergelijk systeem tijdens de verkiezingen.

Klimaatdoelstelling Parijsakkoord

Ook Duitsland (13%), Italië (22%) en zelfs steenkolenparadijs Polen (3%) zorgden voor een daling in hun Co2-uitstoot. Voor 2020 voldoet Europa al aan de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken in Parijs. Om de doelstellingen voor het jaar 2050 te halen (90% minder uitstoot) is een jaarlijkse daling van minimaal 8 procent nodig, in plaats van de gerealiseerde 3,4 procent.

Bron: Volkskrant, Nederlandse Emissie Autoriteit

Geef een reactie