Verdubbeling investering

Voor de komende 30 jaar becijferde PWC dat de netbeheerders elk jaar 3 miljard moeten investeren in het elektriciteitsnet. Dat is een verdubbeling van de huidige 1,4 miljard die de netbeheerders nu al investeren. De investering in het gasnet blijft tot 2030 gelijk en zal daarna met de helft afnemen naar 0,2 miljard. De energietransitie van het elektriciteitsnet heeft ook consequenties voor de netwerkkosten.

Stijging netwerkkosten

Op dit moment betaalt een gemiddeld huishouden jaarlijks 440 euro aan netwerkkosten voor de elektra- en gasaansluiting. PWC berekende dat dit in 2050 met ongeveer 50%  toeneemt naar 600 euro per huishouden. De netwerkkosten verdubbelen dus niet, zoals de investering wel verdubbelt. Dit komt doordat PWC verwacht dat ook het aantal eindverbruikers toeneemt in 2050.

Forse kostenstijging voorkomen

Deze kostenstijging is echter wel fors en netbeheerders zien liever niet dat deze volledig voor rekening van de eindverbruiker komt. Om dit te voorkomen moet de huidige reguleringsmethodiek op de schop. Deze vertraagt nu de inkomsten van netbeheerders naar 40 jaar, waardoor er jaarlijks een kapitaaltekort ontstaat. Het ACM kan de reguleringsmethodiek aanpassen, waardoor de netbeheerders haar investering eerder terugverdient. Dit scheelt volgens het rapport 17 miljard euro en dus op de eindnota van huishoudens.

Meer elektra, minder gas

Het rapport schat in dat het aantal elektriciteitsaansluitingen tot 2050 met 19% stijgt. Vooral door bevolkingsgroei en de groei naar ruim 1 miljoen laadpalen. Het aantal gasaansluitingen daalt in 2050 juist met 45%. Dit komt vooral door de overstap naar warmtepompen en warmtenetten. Aan deze schatting kleven echter de nodige onzekerheden. Wat is bijvoorbeeld het effect van de inzet van waterstof binnen de warmtetransitie?

Waterstof versus warmtepomp

De roep hierom klinkt de laatste tijd steeds luider en het transport van waterstof kan eenvoudig via het bestaande gasnet. Dit scheelt een hoop warmtepompen en dito elektriciteitsaansluitingen of verzwaringen. De komende jaren gaan dan ook bewijzen of het huidige onderzoek van PWC over de financiële impact van de energietransitie voor netbeheerders alweer achterhaald wordt.

Groei investering energietransitie elektriciteitsnet
Bron: PWC

Geef een reactie