Huidige salderingsregeling

De zonne-energie die je nu opwekt, maar niet meteen gebruikt in huis lever je terug aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier vermindert je energieverbruik met deze teruglevering (salderen), waardoor de prijs voor de teruggeleverde zonne-energie hetzelfde is als die je betaald. Dat klinkt als een goede deal, maar de salderingsregeling wordt volgens het kabinet te duur. Sinds 2017 wordt daarom al hevig gediscussieerd over een opvolger van deze populaire salderingsregeling.

Afbouw salderingsregeling

Pogingen van voormalig ministers Kamp en Wiebes om de salderingsregeling te beëindigen sneuvelden al snel. Nieuwbakken minister van Klimaat & Energie, Rob Jetten leek wel succes te hebben. Zijn wetsvoorstel om de salderingsregeling tussen 2025 en 2031 af te bouwen vond al goedkeuring in de Tweede Kamer, maar ligt sinds juni dit jaar nog voor goedkeuring in de Eerste Kamer. Een definitieve beslissing over het lot van de salderingsregeling lijkt echter nog uit zicht.

Controversieel verklaren salderingsregeling

Politieke grootmacht in de Eerste Kamer én voorstander van behoud van de salderingsregeling, BBB zwaait de scepter en wil het wetsvoorstel controversieel verklaren. Partijleider Van der Plas vindt hierin steun bij JA21, PvdD en de PVV, maar deze partijen hebben met 26 zetels een minderheid in de Eerste Kamer. De vraag is ook of de consument met zonnepanelen wel gebaat zijn bij een nieuwe uitstel over de beslissing van de salderingsregeling.

Onrust door uitstel beslissing salderingsregeling

Energieleveranciers zitten namelijk niet stil en voeren inmiddels zelf maatregelen door om de extra kosten door de salderingsregeling te drukken. Vandebron voerde daarom al een extra heffing door en Essent en Energiedirect bieden inmiddels geen langdurige energiecontracten meer aan bij zonnepaneelbezitters. Andere energieleveranciers beraden zich ook op soortgelijke maatregelen. Een uitstel van de nieuwe regels inzake de salderingsregeling lijkt daarom sowieso slecht uit te pakken voor consumenten met zonnepanelen.

De energiemarkt en de duurzame consument zijn gebaat bij duidelijke spelregels om de investering van zonnepanelen te bepalen. Het College van Fractievoorzitters verzamelt de komende weken alle inzendingen van politieke partijen en beslist in oktober welke wetsvoorstellen over de Tweede Kamerverkiezingen heen getild worden.

Update 04-10-2023: Beslissing salderingsregeling wordt niet uitgesteld

Meer over de salderingsregeling

Afbouw salderingsregeling 2022

Bron: Rijksoverheid, Eerste Kamer, BoerBurgerBeweging

 • Jouw feedback
 • 35   1

6 reacties op “Eerste Kamer wil beslissing salderingsregeling uitstellen”

 1. Jan D

  Transport van elektriciteit over de erfgrens is bij wet verboden en daar staan forse straffen op. Dat gezegd hebbende het lost ook niets op voor de energieleveranciers. Begrijp me niet verkeerd ik heb geen medelijden met deze energieleveranciers maar de overheid heeft met de salderingsregeling wel een probleem gemaakt.
  Als je het objectief bekijkt heeft VanDeBron wel een punt de oplossing € 0,11 betalen voor elke kWh die je tijdelijk op het net parkeert is waardeloos en als de meeste andere niet gaan meedoen ook volstrekt kansloos voorstel wat ze niet gaan overleven. MIj zou die regeling ca. € 600,– gaan kosten dus ga je een andere leverancier zoeken zodra het contract afloopt.
  Met ‘nul’ op de meter, ik wek dus evenveel op als dat ik verbruik, heb ik in 2022 in totaal € 1180,– aan subsidie mogen ontvangen over 2023 wordt dat ca. € 670,– netto gaat daar natuurlijk ca. € 370,– vanaf voor netbeheer en administratiekosten. Met een variabel contract en geen zonnepanelen zou ik in 2023 in totaal netto dus na aftrek van de € 1180,– aan subsidie ca. € 7000,– hebben moeten uitgeven terwijl ik over 2023 netto € 810,– heb ontvangen een verschil van €7810,– ergens komt dit geld vandaan! In mijn geval komt er minimaal € 3000,– uit de pot van VanDeBron. Reken even met de kale inkoopprijs in de zomer op de momenten van teruglevering ca. €0,16 en in de maanden oktober t/m december was dat ca. € 0,66. Dus heeft VanDeBron er minimaal 6000 x €0,50 bijgelegd om mij de energie te kunnen terugleveren. Aangezien ze bij VanDeBron geen verlies willen lijden wordt dat geld dus bij andere klanten opgehaald.

  Oplossing?!
  1_Iedereen verplicht een dynamisch contract en 100% salderen maar wel per uur.
  2_Geen vastrecht maar € 0,05 per kWh voor gebruik van het elektriciteitsnet bij levering en teruglevering.
  3_Energiebelasting 150% van de kale inkoopprijs.

  Op goedkope momenten betaal je netto € 0,30 per kWh en op dure betaal je € 1,50 per kWh het verbruik op piektijden op het net zal daarmee afvlakken waarmee de dure verzwaring van het net niet meer echt nodig is wat een besparing van € 100.000.000.000,– gaat opleveren is toch € 10.000,– per huisaansluiting in Nederland.

 2. Evan

  Er wordt steeds maar geroepen dat opgewekte energie in eigen huis moet worden geconsumeerd. Dat is zeer onrealistisch. Vrijwel niemand is op het tijdstip dat er veel opgewekt wordt dagelijks meerdere uren aan het wassen. elektrisch koken, auto laden en wat al niet meer. Daarnaast gebruikt energiezuinige apparatuur steeds minder energie. En als je een elektrische auto wil opladen omdat je hem de volgende dag nodig hebt haal je niet zo maar 50kWh uit je zonnepanelen tenzij je een veld vol hebt.

  Oplossing zouden accu’s zijn. Maar deze laden en ontladen geeft veel verliezen. Los van het feit dat er ook zo iets is als zelfontlading. En dan hebben we het nog niet gehad over de milieu-impact van productie en afvoer accu’s.

  De gehele energiemarkt zou blij moeten zijn met het decentraal opwekken van electriciteit waar door spreiding er minder risico op uitval kan zijn. Energiemaatschappijen en aanverwanten zouden hun businessmodel moeten ombuigen naar een model van distributie en opslag.

 3. John Tubbs Tobben

  Zonnepanelen leveren financieel minder op dan het lijkt. Wanneer een wasmachine of magnetron wordt gestart, moet er stroom bij, terwijl de meeste stroom terugvloeit. Goedwillende burgers houden daardoor minder over dan vaak voorgerekend. Oplossing is aan iedereen met zonnepanelen bijvoorbeeld 5 jaar volledig salderen te gunnen en daarna pas af te bouwen. Een dergelijke maatwerkregelinh is eenvoudig te automatiseren. Een generieke regeling doet heen recht aan personen die nu pas investeren. Uiteraard zijn de nieuwe panelen effectiever, maar ook duurder. Rechtsgelijkheid en het belonen van degenen die groen investeren vraagt om gelijke behandeling. Iedereen 5 jaar salderen, vanaf het jaar van aanleg, en dan pas afbouwen. Dat is het eerlijkst.

 4. Petra Neugebauer

  Het wordt hoog tijd dat de energie bedrijven hun achterstanden wat betreft investeringen in het netwerk gaan inlopen en niet de aandeelhouders volstoppen met geld. De energie bedrijven weten al langer dat het netwerk te klein is en te kort bemeten, maar echte stappen worden pas, zij het veel te laat en te kleinschalig, de laatste jaren gezet. En wie worden aan het eind weer gestraft? De eigenaren van zonnepanelen, de berijders van elektrische auto’s en die mensen en of bedrijven die geïnvesteerd hebben in een groenere wereld, enz. enz.
  Bedrijven zoals van de Bron e.v.a. hebben geleerd dat als je klanten afhankelijk maakt je ze verder kan ” uitkleden”
  Conclusie: Saldering laten bestaan en wellicht de minder bedeelden tegemoet komen met energie belasting.

 5. Jan van Mierlo

  Mochten er maatregelen worden genomen om zo de kosten (lees minder inkomsten) voor de energiebedrijven en de overheid als gevolg van het salderen aan te passen, dan zou dat in combinatie moeten gaan met de mogelijkheid mijn overtollige kwh in de zomer te mogen verkopen aan mijn buren bijvoorbeeld. Dat kan op papier maar ook rechtstreeks, alhoewel dat ook weer omslachtig is.
  Omdat er geen fatsoenlijke opslagmogelijkheid privé beschikbaar is en voorlopig ook niet komt zou dat een mooie tussenoplossing kunnen zijn.
  Je zou ook in de zomermaanden derden uit je woonomgeving de auto kunnen laten laden tegen betaling, maar ook dat is natuurlijk omslachtig.

Geef een reactie