Voldoende stimulans voor CCS-Markt

De ministers benadrukken de rol van staatsdeelnemingen, zoals bij het initiatief Porthos, in de CO₂-afvang en opslagmarkt. Ze pleiten voor publiek-private samenwerking, waarbij staatsdeelnemingen een marktconforme rol spelen, zolang dit de efficiënte prijsvorming en voortgang van CCS-projecten niet vertraagt. Jetten en Vijlbrief wijzen op bestaande stimulansen, waaronder SDE++-subsidie voor CCS-projecten en regulerende instrumenten, zoals de Rijkscoördinatieregeling en het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Ze menen dat deze maatregelen de ontwikkeling van de CCS-markt voldoende ondersteunen zonder dat de overheid de kosten en risico's op zich moet nemen.

Publieke netbeheerder biedt geen garanties

Jetten en Vijlbrief benadrukken ook dat het aanstellen van een publieke netbeheerder geen garantie biedt voor lagere kosten binnen de CCS-keten. Bovendien vereist het wijzigen van de wet voor het aanstellen van een publieke netbeheerder ongeveer twee jaar, wat vertragend zou werken en niet wenselijk is gezien de klimaatdoelstellingen. Beide bewindslieden benadrukken dat de overheidsrol bij CO₂ wezenlijk anders is dan bij elektriciteit, warmte, of waterstof. Ze leggen uit dat CO₂ een business-to-businessmarkt is, in tegenstelling tot elektriciteit waar leveringszekerheid essentieel is.

Beheer opslaglocaties op lange termijn

Voor de lange termijn is er een publieke taak bij het beheren van gesloten CO₂-opslaglocaties. Twintig jaar na sluiting en verwijdering van opslagfaciliteiten gaat het beheer over naar de staat, waarbij EBN wordt gezien als de meest geschikte organisatie vanwege haar expertise in de diepe ondergrond. Bureau DNV adviseert om EBN vroegtijdig te betrekken bij CCS-projecten met een participatie van 10% tot 40% eigen vermogen. Dit zou EBN toegang geven tot operationele gegevens en kennis die nodig zijn voor een effectieve uitvoering van de beheer- en monitoringtaken op lange termijn.

Meer over de energietransitie

Bron: Rijksoverheid, EBN, DNV

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie