Minimumprijs voor Co2-uitstoot

De transitie naar een Co2-arme economie moet onderbouwd worden door hervormingen in financiële markten. Op deze manier worden investeringen in groene technologieën aantrekkelijker gemaakt. Macron wil graag een minimumprijs voor de import van Co2 in Europa. Dit is volgens de Franse president de enige manier om Co2-neutraal te worden.

Frankrijk neemt leiding

Frankrijk zelf heeft al actie ondernomen. Consumenten betalen daar een heffing van 44 euro per ton Co2 op fossiele brandstoffen voor transport en warmte. In 2022 wordt deze prijs bijna verdubbeld naar 84 euro per ton. Maar ook dat is volgens Macron niet voldoende. Door een Co2-importprijs te heffen zullen bedrijven in Europa geen hinder ondervinden van “valse” concurrentie door vervuilende landen buiten Europa.

Klimaatafspraken Parijs

In 2050 moet de Europese economie volledig Co2-vrij zijn. Dit is één van de klimaatafspraken uit het Parijs-akkoord. Met de huidige afspraken wordt dit waarschijnlijk niet gehaald. Om deze reden schroeft het Europarlement de klimaatinzet voor EU-lidstaten op. Zo moet er in de eerste jaren na 2020 meer Co2-uitstoot beperkt worden, tot maar liefst 125 miljoen ton. Dit komt neer op de uitstoot van zo’n 4 miljoen auto’s. Echter is deze extra maatregel ook niet voldoende om de 2-graden opwarming te voorkomen.

Internationaal akkoord Co2-reductie scheepvaart

Binnen de scheepvaart is inmiddels een doorbraak gerealiseerd. Voor het eerst zijn er internationale afspraken gemaakt over Co2-reductie. Deze sector is verantwoordelijk voor 2,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Na moeizame onderhandelingen tussen voorstanders, Frankrijk en Duitsland en tegenstanders, Verenigde Staten en Saudi-Arabië is men toch tot een akkoord gekomen om in 2050 de Co2-uitstoot binnen de scheepvaart te halveren ten opzichte van 2008. In 2030 moet dit al 40 procent minder zijn.

Verslag Brussel

Binnenkomt komt Brussel met een verslag die inzicht geeft over de huidige stand van zaken en hoe deze aansluit bij de klimaatdoelen per land. Veel lidstaten zullen, gedwongen door feiten, hun ambities al heel snel moeten bijstellen.

Bron: Klimaatplein, NRC, Algemeen Dagblad

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie