Wat is biomassa?

Energie uit biomassa ontstaat door het verbranden, vergisting of vergassing van organische materialen, zoals hout, GFT-afval, plantaardige olie, mest en speciaal geteelde gewassen. De energie die vervolgens vrijkomt gebruiken we voor warmte, elektriciteit of brandstof. Over houtige biomassa zijn de meningen nu flink bijgesteld.

Herkomst afvalhout

Er is veel discussie over de herkomst van het “afvalhout” dat verbrand wordt in de Nederlandse biomassacentrales. De herkomst is lang niet altijd duidelijk of te herleiden naar de werkelijke bron. Veel afvalhout legt daarnaast ook nog eens een lange Co2-uitstotende route af, voordat het onze energiecentrales bereikt.

Subsidie

Ook de mate waarop biomassa gesubsidieerd is, kon de laatste tijd op veel weerstand rekenen. Er ging al ruim 8 miljard euro aan (SDE+) subsidie naar biomassacentrales en de bijstook ervan. Een ruime politieke meerderheid nam vorige week dan ook een motie aan, die de subsidie op biomassa versoberd en hogere eisen stelt aan het gebruik van (houtige) biomassa.

Biomassa geen hernieuwbare bron

Hiermee lijkt biomassa opeens geen hernieuwbare energiebron meer. En dat is slecht nieuws als het gaat om de haalbaarheid van de Nederlandse klimaatdoelen. Eind 2020 moet 14% van onze energieverbruik uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn. Biomassa is op dit moment goed voor ruim de helft van dit percentage.

Klimaatdoel 2020 sowieso niet haalbaar

Maar ook mét biomassa haalt Nederland het oorspronkelijke doel van 14% niet. Eind 2019 was het hernieuwbare energieverbruik nog maar 8,6%. Hierdoor moet het kabinet buiten de landsgrenzen al “aankopen” doen om het klimaatdoel alsnog te halen om eventuele Europese boetes te voorkomen.

Energiesector wil duidelijkheid

RWE heeft juist zijn kolencentrales in Groningen en Noord-Brabant omgebouwd naar biomassa en er staan nieuwe biomassacentrales op de planning. De energiesector is allerminst blij met de plotselinge koerswijziging van het kabinet en eist dan ook snel duidelijkheid van het kabinet over het gebruik van (houtige) biomassa.

Onderzoek

Minister Wiebes is naarstig op zoek naar alternatieven voor biomassa of andere toepassingsmogelijkheden van biomassa. Het PBL deed hier op verzoek van Wiebes in mei al onderzoek naar. Het SER adviseerde het kabinet vorige week om biomassa op te delen in verschillende soorten en voor houtige biomassa de subsidie (snel) af te bouwen.

Meer over biomassa

 

Gerelateerd nieuws:

Geef een reactie