Nederland op koers

De VVD en PvdA zijn het oneens over de toekomst van de kolencentrales. Waar de PvdA-fractie een sluiting van de vijf resterende kolencentrales eist, ziet minister Kamp geen noodzaak om kolencentrales te sluiten. Volgens Kamp ligt Nederland op koers om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Mocht dit eind volgend jaar niet haalbaar blijken te zijn, dan komt de sluiting van een kolencentrale in beeld.

Energiecentrale

Klimaatakkoord

Minister Kamp liet weten dat het aandeel duurzame energie (14% in 2020) binnen handbereik ligt en dat de CO2-uitstoot ook voldoet aan een rechterlijke uitspraak in het ‘Urgenda-vonnis’. In 2020 moet die uitstoot met 25% zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. De PvdA vindt echter dat de kolencentrales dicht moeten om de doelen van het Parijs-akkoord te verwezenlijken. Bovendien willen ze dat er geen subsidie meer wordt verstrekt aan kolencentrales voor de bijstook van biomassa. Kamp houdt hier echter aan vast omdat anders het doel van 14% hernieuwbare energie niet gehaald kan worden.

Beslissing kolencentrales

Aan de regering was gevraagd om met scenario’s te komen voor de toekomst van de kolencentrales. Dit zal niet meer gebeuren dit jaar. Het kabinet heeft nu het voornemen om na het kerstreces op 13 januari met een reeks scenario’s zal komen over de toekomst van de kolencentrales. Premier Mark Rutte zei in zijn laatste persconferentie van het jaar er ook op te rekenen dat het kabinet op 13 januari, of kort daarna, met meer informatie komt. Of daarbij ook de sluiting van een kolencentrale is opgenomen is niet bekend gemaakt.

Meer over de energietransitie

Eén reactie op “Beslissing over sluiting kolencentrales uitgesteld”

 1. Henk Daalder Pak de Wind

  Het zou heel dom zijn om kolencentrales te sluiten, op kosten van burgers.
  Veel goedkoper is om alle centrales verplicht #CCS2 te laten toepassen.
  De nieuwe centrales zijn al, verplicht, voorbereid op technieken waarmee ze zonder CO2 uitstoto kunnen.
  Toen was het ouderwetse CCS in zwang, of in ontwikkeling.
  Bij CCS vangt de centrale CO2 af, en pompt dat ergens in de bodem. Dat kost rendement
  Bij CCS2 gebruikt de centrale het mineraal Olivijn, om de afgevangen CO2 om te zetten in een vaste stof. Die kan verkocht worden voor bijvoorbeeld vulstof in beton
  De chemische reactie met Olivijn levert veel warmte op, zodat de centrale geen rendementsverlies kent.

  Door CCS2 als een export product te ontwikkelen, kunnen we het verkopen aan de andere 3000 centrales op de wereld.
  Centrales zullen nog decennia nodig zijn.
  We kunnen dus verdienen aan het implementeren van de techniek, en aan de handel in Olivijn.

  Maar alleen als alle 3000 centrales klimaat neutraal worden, kunnen we ons land droog houden.
  Dit soort industrie visies ontbreekt helaas in de politiek en op EZ.
  Als wij onze kolencentrales zouden sluiten, komt onze CO2 in Duitsland in de lucht, daarmee houden we Nederland niet droog, dan wachten we tot de dijken breken
  Daar verdienen bedrijven dan natuurlijk veel geld aan, wat natuurlijk het echte doel van EZ is.

  http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2016/12/kolencentrales-redden-ons-van-het-klimaat-probleem/

Geef een reactie