Samen sterk

In 2016 is het aantal geregistreerde energiecoöperaties toegenomen van 262 naar 313. Een toename van bijna 20 procent. Het gezamenlijke totale productievermogen groeit dit jaar met meer dan 50 procent naar ruim 138 megawatt maar zal nog meer gaan stijgen. Op korte termijn staat er nog eens 150 megawatt op de planning. In totaal zijn in ons land meer dan 50.000 Nederlanders lid van een lokale energiecoöperatie.

Meer draagvlak door lokaal effect

Meer dan de helft van de coöperaties is actief met productie van zonne- en windenergie. Daarnaast houden coöperaties zich bezig met wederverkoop van energie (65%), energiebesparing (70%) en collectieve inkoop van zonnepalen (30%). Katrien Prins van HIER Opgewekt is dan ook heel enthousiast over deze groei. “Wij zijn heel erg blij met deze groei, de lokale duurzame energiebeweging wordt ieder jaar groter en professioneler. Omdat het geld voor een groot deel in de lokale gemeenschap blijft, zien we ook het draagvlak voor zon en wind toenemen.”

Grootste stijging in de 2 noordelijke provincies

Rekening houdend met het aantal inwoners, zijn in Groningen en Friesland relatief veel energiecoöperaties te vinden. In Groningen zijn er dit jaar elf en in Friesland zes nieuwe coöperaties bijgekomen. Het succes in het noorden is toe te schrijven aan de ondersteuning van de koepelcoöperaties, de samenwerking met regionale partners en steun van de provincies. Samenwerking tussen zakelijke partijen en lokale energiecoöperaties is vanzelfsprekend geworden.

Zon, wind en water

Het totale coöperatieve zonvermogen is, mede door drie grote nieuwe zonneparken op Ameland, in Breda en Garyp, meer dan verdriedubbeld naar ruim 23 megawatt. Met de voor 2017 geplande zonprojecten is de verwachting dat het totale vermogen van collectieve zon groeit naar meer dan 100 megawatt.

Door de windparken Battenoert, Nijmegen-Betuwe en Hellegatsplein is het coöperatieve windvermogen gestegen van 81,5 megawatt in 2015 naar 115,2 megawatt in 2016. Het coöperatieve model vindt weerklank bij hun gemeenten. Als windturbines op eigen grondgebied draaien, dan met lokaal profijt. In de komende twee jaar zit er  nog zo’n 87 megawatt aan windprojecten in de pijplijn.

Daarnaast zijn lokale energiecoöperaties ook actief met waterkracht en collectieve warmte. Eind 2016 stroomt de eerste coöperatieve waterstroom het elektriciteitsnet op. Twee coöperaties en een stichting hebben een lokale warmtevoorziening in eigen beheer.

Postcoderoosregeling

Dit jaar is het vermogen van lokale energiecoöperaties enorm gegroeid. Mede dankzij ondersteuningsregels als SDE+ en de postcoderoosregeling. Door deze ondersteuningsregels optimaal in te regelen voor kleine lokale energiecoöperaties kunnen we volgens Siward Zomer van ODE Decentraal een steeds grotere bijdrage leveren aan de energietransitie. Het aantal postcoderoosprojecten is sterk toegenomen maar kijkend naar het vermogen wordt nog steeds het grootste deel met SDE+ gerealiseerd.

Meer over de energietransitie

Bron: Hier Opgewekt

Geef een reactie