Stijging van tien procent

Het Nederlandse energieverbruik uit hernieuwbare bronnen bedroeg in 2017 in totaal 138 petajoule (PJ). Dit is ruim 10% meer dan in 2016. Het totale energieverbruik bleef onveranderd steken op 2100 PJ, net als het jaar ervoor.

percentage duurzame energie nederland 2017

Meer zonne- en windenergie

Het opgestelde vermogen van zonnepanelen steeg van 800 Megawatt (MW) naar bijna 2900 MW. Het is dan ook logisch dat het energieverbruik uit zonne-energie met 31% groeide naar 9 PJ. Ook het energieverbruik uit wind nam toe tot 35 PJ. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van 2016. Het totaal opgestelde vermogen van windmolens in Nederland is 4200 MW.

percentage duurzame energie nederland 2017

Energieverbruik uit biomassa

Met een aandeel van 61% van het totale energieverbruik, is biomassa de grootste hernieuwbare energiebron. Het energieverbruik uit deze bron is in 2017 met 8 procent toegenomen. Dit komt vooral door het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer. Deze groeide met ongeveer 30% . Dit hangt samen met de verplichting van leveranciers voor motorbrandstoffen tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer. Het verbruik van biomassa uit afvalverbranding bleef nagenoeg gelijk. De duurzaamheid van biomassa staat al geruime tijd ter discussie, maar groeit dus nog steeds.

Meer over duurzame energie

Bron: CBS

Geef een reactie