Op weg naar nul vervuiling

Vrij vertaald is, op weg naar nul vervuiling voor lucht, water en grond een actieplan dat alle beleidsmaatregelen verbindt, om klimaatvervuiling te voorkomen. Hierbij kijkt de Europese Unie eerst naar de hiaten in de Europese wetgeving. Daarnaast ook hoe landen beter aan de wettelijke verplichten kunnen worden gehouden. Het plan komt voort uit de Europese Green Deal van Frans Timmermans.

Van klimaatvervuiling naar schone economie

Klimaatvervuiling bestaat al geruime tijd en neemt al decennialang toe. We gaan simpelweg te slecht om met ons eigen ‘huis’. Dit heeft een negatieve invloed op onze gezondheid en zorgt voor een enorm verlies van biodiversiteit. Het Zero Pollution Action Plan zorgt voor een overstap naar een circulaire, klimaatneutrale en dus schone economie.

Zero Pollution Action Plan

In het plan zijn een aantal belangrijkste doelstellingen opgenomen, om de Europese Unie te sturen:

  • Luchtverontreiniging reduceren met 55%
  • 50% minder plastic afval in zee
  • 30% minder microplastics in (drink)water
  • De helft minder chemische pesticiden in bodemgebruik
  • 30% minder vervoerslawaai
  • Vermindering van 50% afvalproductie

Het actieplan uit de Green Deal stelt ook acties voor om deze doelstellingen voor 2030 te behalen. Deze lees je in het hele document: Zero Pollution Action Plan.

Europese Green Deal

De Europese Green Deal is onze routekaart om de Europese economie weer duurzaam te maken. Frans Timmermans en Ursula von der Leyen presenteerden in december 2019 hun plannen voor een Co-neutrale, circulaire en duurzaam leefklimaat in 2050. Sindsdien zijn er al de nodige acties uitgevoerd.

Video over de Europese Green Deal

Bron: Europese Commissie, Green Deal

Geef een reactie