Geen ervaring

Begin mei legde gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk het eerste stuk proefasfalt aan, op de provinciale weg tussen Oldekerk en Sebaldeburen. In Nederland is er nog geen ervaring met de combinatie stil én reflecterend asfalt. Dus besloot de provincie het materiaal eerst te testen.

Vraag van bewoners

Tijdens informatieavonden over de herinrichting van de bebouwde kom van Adorp en Sauwerd kwamen bewoners met de vraag of reflecterend asfalt mogelijk is in combinatie met stil asfalt. Als de proef slaagt, krijgen de dorpen Adorp en Sauwerd hetzelfde type asfalt.

reflecterend-asfalt

Reflectie bespaart energie

De afgelopen jaren heeft de provincie al veel ervaring opgedaan met reflecterende banden op en langs de weg. Reflecterende banden en bermblokken kunnen zorgen voor energiebesparing op de openbare verlichting van ongeveer 30 procent. Ook verbetert goede wegdekreflectie de verkeersveiligheid omdat beter te zien is waar de weg ophoudt en de berm begint. Weggebruikers kunnen beter inspelen op verkeerssituaties omdat ze andere verkeersdeelnemers en obstakels op de weg beter zien.

Minder sporen door lichte kleur

De lichte kleur van het nieuwe type asfalt heeft een extra voordeel: minder spoorvorming. Door de kleur wordt de temperatuur van het asfalt in de zomer niet zo hoog. Daardoor ontstaan minder snel sporen in de weg, wat weer zorgt voor minder onderhoud aan de weg.

Onderzoek

Inmiddels hebben PolyCiviel en Oosterhof Holman in opdracht van de provincie al onderzoek gedaan in het laboratorium. Daaruit blijkt dat de lichtreflectie van het nieuwe asfalt goed is. Om te onderzoeken of het asfalt ook geluidsreducerend blijft als er reflecterend materiaal aan toegevoegd wordt, gaat de provincie een proefvak aanleggen. De proef op de N980 is geslaagd als het asfalt net zo stil blijkt als ander stil asfalt én de reflectie bijdraagt aan de besparing op verlichting.

Bron: Provincie Groningen, Oosterhof Holman, PolyCiviel

Duurzaam & de toekomst 

Discussieer mee!

Geef een reactie