Resultaten

Ondanks dat veel afspraken nog in de steigers staan zijn er wel degelijk diverse resultaten te melden. De introductie van de mogelijkheden via de Nederlandse Investeringsinstelling om windenergieparken op zee te financieren, en het convenant dat netbeheerders, energieleveranciers en onafhankelijke dienstaanbieders met elkaar sluiten voor het aanbieden van de slimme meter zijn hiervan goede voorbeelden.

Hordes

Ook stuit de uitvoering van het Energieakkoord op een aantal hordes. Voorbeelden hiervan zijn het uitfaseren van de kolencentrales uit de jaren tachtig en de afspraken die op lokaal niveau gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de regeling hernieuwbare energie (postcoderoos).

Europees Energiebeleid

In de voortgangsrapportage staat ook een pleidooi voor de toekomst. “Wat we in de toekomst heel hard nodig hebben, is een Europees energiebeleid”, meent Nijpels. “Een beter systeem van emissiehandel, maar ook meer interconnectiviteit. De netwerken in Europa moeten massaal met elkaar verbonden worden en het is belangrijk dat we werken aan harmonisering van subsidieregelingen in Europa, waarmee landen elkaar nu soms beconcurreren.”

Randvoorwaarden gereed

Het uitvoeren van het Energieakkoord voor duurzame groei krijgt steeds meer vorm. De afgelopen maanden werd door alle partijen hard gewerkt aan het maken van wetgeving, het formeren van projectteams, het concreter maken van afspraken, en het aanboren van financieringsbronnen. De randvoorwaarden zijn gereed.

De komende jaren werken de partijen aan de zichtbare resultaten, en effecten van het energieakkoord. In 2016 is er een formeel evaluatiemoment. Dan zal blijken of de inspanningen voldoende zijn om de doelstellingen te halen. Mocht dat niet het geval zijn dan hebben partijen van het Energieakkoord vorig jaar besloten extra maatregelen te nemen om de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Download voortgangsrapportage

Meer over de energietransitie

Geef een reactie