Klimaatdoel Urgenda voorlopig gehaald

In april 2020 meldde het kabinet op basis van een eigen voorspelling dat het klimaatdoel van Urgenda gehaald zou worden. Dit bleek echter niet uit de voorlopige cijfers die RIVM en CBS begin 2021 publiceerden. Uit nieuwe voorlopige cijfers lijkt het kabinet toch gelijk te krijgen. Het coronajaar laat ten opzichte van 2019 vooral een sterke daling zien in de sectoren elektriciteit en mobiliteit.

Uitstoot ten opzichte van 2019

In 2019 was het Urgenda klimaatdoel van 165,4 Mton nog ver uit zicht. De uitstoot van emissies bedroeg toen nog 180,7 Mton. De grote daling in 2020 komt door de “uitbanning” van steenkool binnen de elektriciteitsproductie. Dit zorgde voor een daling van 8,6 Mton aan emissies. Opvallend is dat RIVM het effect van Corona beperkt noemt, terwijl na jaren van een stabiele uitstoot in de sector mobiliteit dit in 2019 opeens met 4,6 Mton daalde.

Uitstoot industrie daalde het meest

Ten opzichte van 1990 is het duidelijk dat vooral de industrie een forse daling laat zien in de uitstoot van emissies. Maar liefst 33,1 Mton! De sectoren elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving zijn redelijk op weg, met respectievelijk 6,7 Mton, 6,3 Mton en 8,3 Mton. Dat geldt zeker niet voor de sector mobiliteit, dat met 1,5 Mton nauwelijks een daling laat zien. Het kabinet moet dan ook flink aan de bak om bijvoorbeeld de luchtvaart en het wegverkeer voor 2030 te verduurzamen.

Niet te vroeg juichen

Marjan Minnesma van Urgenda juicht dan ook niet te vroeg. Het behalen van het klimaatdoel zegt niet zoveel als de eerste 6 maanden van 2021 alweer een flinke stijging van 6 Mton laat zien. Volgens haar gelden de afspraken uit het klimaatdoel van Urgenda ook voor de periode ná 2020. Daarnaast is het kabinet niet op koers als het gaat om het eigen klimaatdoel van 2030. Medio 2021 is de uitstoot 170,5 Mton en die moet in 2030 naar 112,5 Mton.

Meer over de energietransitie

Uitstoot-broeikasgas-NL-2020

Bron: Urgenda, CBS, RIVM

Geef een reactie