In het laatste halfjaar is het vermogen zonne-energie het meeste gegroeid in Den Helder. Het vermogen verdubbelde bijna in de Noord-Hollandse gemeente. Dit blijkt uit de laatste update van de Klimaatmonitor, een databank van Rijkswaterstaat over onder andere zonne-energie. De Groene Courant heeft op basis van de ruwe data het PV-vermogen per gemeente in Nederland in beeld gebracht.

      135x gezien   0 reacties

Toename aan geregistreerde zonnepanelen

Bij de voorlaatste update in februari stonden er in Den Helder nog 1.829 kilowattpiek aan geregistreerde zonnepanelen opgesteld. Een klein halfjaar later is dat gestegen naar 3637 kilowattpiek, een toename van 98,9 procent.

Opvallend is dat het aantal locaties en huishoudens met zonnepanelen maar met 19,5 procent toenam naar 706 locaties. Nummer 2 op de lijst is Krimpen aan den IJssel waar het vermogen van alle zonnepanelen steeg met 95,7 procent naar 753,2 kilowattpiek . Hier nam het aantal locaties en huishoudens met zonnepanelen ook nog eens toe met 79,8 procent naar 293.

Stijging huishoudens met zonnepanelen

Het totale vermogen in heel Nederland steeg van 693,7 megawatt naar 842,9 megawatt, een toename van 21,5 procent in een klein halfjaar. Het aantal locaties en huishoudens met zonnepanelen steeg met 18 procent naar iets meer dan 210.000. Eerder maakte Netbeheer Nederland al tegenover de Groene Courant bekend dat het geregistreerde vermogen in hun databank in het laatste halfjaar is gestegen met 29 procent naar 762,2 megawatt.

Volgens Netbeheer Nederland werd de forse toename voor een belangrijk deel verklaard door grotere projecten zoals agrariërs die soms honderden zonnepanelen nemen en collectieve projecten met zonne-energie.

Bundeling gegevens zonne-energie

Het bijhouden van gegevens over zonne-energie in Nederland is een precaire zaak. Aanmelding van zonnepanelen bij de Nederlandse netbeheerders is bijvoorbeeld niet verplicht zoals in België. Het echte vermogen van zonne-energie in Nederland ligt daarom waarschijnlijk hoger dan geregistreerd.

Ook worden soms verkeerde gegevens aangemeld door particulieren, bijvoorbeeld doordat kilowattpiek en wattpiek door elkaar worden gehaald. Databanken worden constant geschoond van dat soort fouten waardoor gegevens soms worden bijgesteld. De Klimaatmonitor bundelt gegevens over zonnepanelen in Nederland van verschillende bronnen waaronder het PIR-register van de Nederlandse Netbeheerders.

Bronnen: Klimaatmonitor