Vanaf 1 februari  geldt er een verduurzamingsplicht voor huiseigenaren die hun woning ingrijpend gaan renoveren. Denk hierbij aan het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen. Er geldt een minimumwaarde voor hernieuwbare energie. Deze nieuwe verplichting vloeit voort uit Europese regelgeving.

verduurzamingsplicht

      3739x gezien   0 reacties

Ingrijpende renovaties

Renovaties zijn ingrijpend wanneer 25% of meer aan de buitenzijde wordt vernieuwd, vergroot of veranderd en de verwarmings- of koelinstallaties wordt aangepast. In Europa is daarom afgesproken dat gebouweigenaren en huiseigenaren verduurzamingsmaatregelen moeten nemen, zoals het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen. Nadat de renovatie is uitgevoerd moet de energie van de huiseigenaren voor een deel afkomstig zijn uit eigen duurzame energie om aan de verduurzamingsplicht te voldoen.

Minimumwaarde hernieuwbare energie

Om aan de verduurzamingsplicht te voldoen geldt een minimumwaarde hernieuwbare energie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft hiervoor een rekentool in het leven geroepen. Deze rekentool stelt vast wat de minimumwaarde van hernieuwbare energie moet zijn na de renovatie. De minimumwaarde is haalbaar door de plaatsing van zonnepanelen, warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet.

Uitzonderingen

Niet elke huiseigenaar kan aan de verplichtingen voldoen en de gemeente controleert bij de vergunningsaanvraag of de aanvrager aan de verduurzamingseisen voldoet. Omdat niet alle gebouwen en woningen aan de verduurzamingsplicht kunnen voldoen is er een document beschikbaar dat meer inzicht geeft over deze verplichting en uitzonderingen voor situaties waar de verplichting niet of gedeeltelijk geldt. Lees hier meer over de uitzonderingen.

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen

De Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de opstapeling van maatregelen. De regeldruk zou onnodig verhoogd worden en extra kosten voor de woningbezitters meebrengen. De VEH vindt dat de overheid zich eerst moet richten op het stimuleren van verduurzaming door te ontzorgen met subsidies en gunstige regelingen, zoals de salderingsregeling en de ISDE subsidie. Voor de ISDE subsidie is er voor al deze maatregelen subsidie beschikbaar. Meer over de ISDE subsidie.

Heb jij ervaring met subsidies?
Meer over salderen en subsidies