Wereldwijde toename Co2-uitstoot

CO2 is de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde. Door het verbranden van fossiele brandstoffen en de productie van cement komt CO2 vrij. Internationale wetenschappers rapporteren daarom jaarlijks in samenwerking met het Global Carbon Project de schattingen van de wereldwijde uitstoot van CO2.

In de volgende landen heeft in de afgelopen 10 jaar de meeste CO2-uitstoot plaats gevonden. Deze landen zorgden in 2021 voor 59% van de wereldwijde uitstoot van CO2:

  • VS
  • Europa
  • China
  • India

In 2021 was de CO2-uitstoot 5,1% hoger dan in 2020. In 2022 zal de uitstoot ongeveer met 1% toenemen ten opzichte van 2021. Tijdens de coronacrisis in 2020 was de uitstoot 5,4% lager dan in 2019.

co2-uitstoot-tijdseries

CO2-uitstoot gestegen met ongeveer 28 biljoen kilogram

Wereldwijd is de CO2-uitstoot gestegen met 28 biljoen kilogram. Van 9 biljoen in 1960 tot ongeveer 37 biljoen kilogram dit jaar. De laatste 10 jaar is de stijging wat afgezwakt, omdat de uitstoot in de VS en Europa wat is gedaald. China had een heel hoog CO2-uitstoot in 2000, maar deze stijgt nu minder hard als voorheen, waardoor de stijging van CO2-uitstoot globaal wat is afgezwakt. Dit komt deels door de productie van goederen die naar VS en Europa gaan. China blijft momenteel de grootste uitstoter van CO2. Als de uitstoot per land gedeeld wordt door het aantal inwoners verandert dit beeld, dan is de Verenigde Staten namelijk de grootste uitstoter van CO2. Ook staat Europa per inwoner nog steeds boven het gemiddelde. Nederland heeft in 2021 ruim 8000 kg CO2-uitstoot per jaar en de Verenigde Staten ruim 15.000 kg CO2-uitstoot per inwoner.

Een daling van 0,6 biljoen kilogram nodig om opwarming tegen te gaan

Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden moet de jaarlijkse globale CO2-uitstoot onder de 1200 biljoen kg blijven. Willen we dit bereiken moet de totale uitstoot 0,6 biljoen kilogram per jaar dalen om rond 2080 op nul uit te komen.

Meer over de energietransitie

co2-uitstoot-2gradenbudget

Bron: Global Carbon Project

Forum

Energietransitie werkt zo niet

Meer nieuws

Over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie