Wanneer valt een omvormer uit?

Het risico op uitvallende omvormers is het hoogst in de periode maart t/m september. In deze periode leveren de zonnepanelen het meeste op en is het energieverbruik vaak een stuk lager. Hierdoor wordt de opgewekte stroom niet meteen gebruikt en loopt de teruglevering (en dus de spanning) op het elektriciteitsnet op. De te hoge spanning komt vervolgens binnen bij de omvormer, die om veiligheidsreden uitvalt.

Opbrengst zonnepanelen per maand 2021

Omvormer uitlezen

De te hoge spanning is vaak een momentopname en de meeste omvormers resetten zichzelf wel, waardoor de financiële schade meestal wel meevalt. Toch zijn er ook situaties waarbij een omvormer dagenlang uit staat, zonder dat dit wordt opgemerkt. Deze heeft bijvoorbeeld geen automatische reset, is defect geraakt of de netspanning is structureel te hoog. Het is daarom verstandig om je omvormer vaker te controleren of beter nog je omvormer te (laten) monitoren.

Financiële schade valt meestal mee

In de meeste gevallen heeft een uitvallende omvormer geen groot effect op de terugverdientijd van je zonnepanelen. Als deze een uurtje niks doet, dan verlies je bij een gemiddelde set zonnepanelen (4000 Wp) op piekmomenten 3,5 kWh wat neerkomt op 70 cent. Als diezelfde omvormer van 1 maart tot 1 september uit staat dan heeft dit wel invloed op je terugverdientijd. Je verliest op basis van zonuren en de huidige kilowattuurprijs dan zo’n 152 euro.

Energieopslag met thuisbatterij

De groei van zonnepanelen gaat op dit moment sneller dan de optimalisatie en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Is zelf energie opslaan middels een thuisbatterij dan een oplossing? Zeker met de afbouw van de salderingsregeling is energieopslag een aantrekkelijke gedachte, maar hoe staat het met de ontwikkelingen? Deze gaan langzaam, té langzaam volgens de netbeheerders die graag willen dat de overheid meer aandacht besteedt aan energieopslag.

Subsidie voor thuisbatterijen

Zo vindt Daan Schut van Alliander dat de overheid thuisbatterijen moet subsidiëren, zodat de markt voor energieopslag groeit en zich sneller ontwikkelt. Met een toename van energieopslag neemt de druk op het elektriciteitsnet af en vallen omvormers minder vaak uit. Het tegelijkertijd uitbreiden van het elektriciteitsnet en congestiemanagement zorgen er dan voor dat het aantal zonnepanelen ook kan blijven groeien.

Op dit moment bestaat er geen subsidie voor energieopslag én zijn er ook geen geluiden vanuit de overheid dat dit gaat gebeuren. Dat is eigenlijk gek in de wetenschap dat de salderingsregeling eindigt, energieopslag het elektriciteitsnet kan ontlasten en het de groei van zonnepanelen verder stimuleert.

Controleer regelmatig de omvormer van je zonnepanelen

Bron: Netbeheer Nederland, Alliander, Rijksoverheid
Help! Mijn omvormer valt uit!
Meer nieuws over zonnepanelen

Geef een reactie