Dreigend tekort aan grondstoffen

De ontwikkeling en innovatie van duurzame energie is sterk afhankelijk van grondstoffen, zoals kobalt, lithium en grafiet. Op dit moment is er nog voldoende van deze grondstoffen beschikbaar, maar in 2050 is er meer dan 3 miljard ton van deze grondstoffen nodig voor de doorontwikkeling van duurzame energie. Het is maar de vraag of dit beschikbaar is meldt het KPMG in haar grondstoffenrapport.

Beperkt aantal landen

Het eerste probleem dat opdoemt is de toegankelijkheid van de grondstoffen. Deze is afhankelijk van een handjevol landen die erover beschikken en de politiek die zij ermee voeren. Nu zijn olielanden de baas, maar straks zijn dat landen die deze grondstoffen in de bodem hebben. De verwachting is dat de concurrentievraag zal toenemen, waardoor een gecoördineerde aanpak tussen landen van groot belang is.

Mijnbouw grondstoffen

Daarnaast is ook het winnen van deze grondstoffen een uitdaging. Het kost veel energie en arbeid om de metalen te winnen en er is een behoorlijk risico op schade aan biodiversiteit en milieu. Daarnaast zijn ook de arbeidsomstandigheden ronduit slecht in de mijnbouw. De druk op mijnbouw groeit dus en vormt daarmee een onzekere schakel.

Circulaire economie

Hergebruik van grondstoffen is essentieel om een tekort aan grondstoffen te beperken. Overheden moeten straks naar een circulaire economie toe, waardoor er minder afvalt en klimaatvervuiling ontstaat. Bovendien ontstaat door recycling, hergebruik en herbestemming minder behoefte om de grondstoffen te winnen. Hiermee verklein je gelijk de afhankelijkheid van het handjevol landen dat deze grondstoffen bezit.

Meer over de energietransitie

Landen met grondstoffen

tekort aan grondstoffen

Bron: KPMG International

Geef een reactie