Voorwaarden Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Eigenaren en bewoners die in aanmerking willen komen voor subsidie uit deze regeling dienen minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen te realiseren in de woning. De subsidie kan aangevraagd worden, nadat de maatregelen zijn uitgevoerd én betaald. Een andere voorwaarde is, dat de aanvrager zowel de eigenaar als de bewoner van de bestaande koopwoning is.

ISDE subsidieregeling wordt verbreed

RVO meldt dat de SEEH-regeling vanaf 2 september dit jaar weer opengesteld wordt. Tot 2021 is een budget van 84 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. Na 1 januari 2021 kan er voor isolatiemaatregelen ook nog subsidie worden verkregen. Dit is mogelijk omdat het kabinet de ISDE subsidieregeling gaat verbreden. Deze subsidie is nu alleen voor warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels, maar wordt vanaf 2021 uitgebreid, waardoor ook voor het isoleren van de koopwoning subsidie uit deze regeling kan worden aangevraagd.

Publicatie in Staatscourant

Eind augustus wordt de Subsidieregeling Energiesparing Eigen Huis bekend gemaakt in de Staatscourant. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: RVO

Geef een reactie