Ophef rond Powerfield

Aanleiding van het besluit van de minister van Economische Zaken & Klimaat is de ophef die afgelopen tijd is ontstaan rondom Powerfield. De ontwikkelaar van zonneparken zou grote stukken grond voor zonneparken opkopen en hiervoor subsidie ontvangen. Vervolgens verkocht Powerfield de stukken grond voor een veel hogere prijs weer door. De ontwikkelaar heeft inmiddels aangegeven hiermee te zijn gestopt./

Subsidie voor grond zonneparken

Op dit moment kan er nog subsidie worden aangevraagd voor grond dat wordt gebruikt voor de aanleg van zonneparken. Voor elke hectare wordt € 2500,- verstrekt. Minister Wiebes gaf in reactie op Kamervragen aan dat deze subsidie in het najaar moet verdwijnen. Ook de grondvergoeding voor wind op land zal jaarlijks worden verlaagd. Op deze manier wordt oneerlijke concurrentie tussen boeren en ontwikkelaars voorkomen./

Gebruik landbouwgrond

Met het beëindigen van de subsidie wil minister Wiebes tevens voorkomen dat er vruchtbare landbouwgrond verloren gaat en wordt misbruikt voor zonnepanelen. De situatie dreigt te ontstaan dat landbouwgrond minder geld oplevert, dan grond dat wordt gebruikt voor de aanleg van een zonnepark. De energietransitie moet vooral overgelaten worden aan commerciële partijen om deze ook zo betaalbaar mogelijk te houden, zonder teveel subsidies vanuit de overheid./

Bron: Rijksoverheid

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie