Overheidscampagne

In de periode oktober tot december werd er veel tijd en geld gestoken in het bekendmaken van de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Radiospotjes, abri-posters en tv-reclames werden volop ingezet. U kent wellicht de reclame met de tochthond en – slang die hun waarde zien verdwijnen door de komst van wandisolatie. De focus van de campagne ligt vooral op woningeigenaren met een energielabel C of hoger. In maart werd de campagne herhaalt.

Kleine veranderingen

Door de overheidscampagne zou de bekendheid van de subsidie moeten toenemen en mensen daardoor stimuleren om

Energie besparen doe je zo

over te gaan tot energiebesparing. Uit het onderzoek dat na de overheidscampagne is gedaan, komt naar voren dat de bekendheid slechts met 2 procent is vergroot (van 25 naar 27 procent).

Verkeerde inschatting investering

De belangrijkste drempel voor woningbezitters is de investering voor verduurzaming in de woning. Slechts een klein deel (tussen de 7 en 29 procent) schat de kosten voor energiebesparende maatregelen juist in. Het overgrote gedeelte denkt dat de kosten hiervoor veel hoger liggen dan dit in werkelijkheid is. Een tweede drempel is de overlast die het kan veroorzaken. Ruim 3 kwart denkt te maken te krijgen met veel overlast, zelfs bij het plaatsen van zonnepanelen. Ook de mogelijkheden om te besparen wordt vaak als lastige horde gezien. De campagne heeft deze drempels niet kunnen wegnemen.

Motiveren om energie te besparen

Waar de kosten het meest remmende effect heeft op verduurzamen, motiveert juist het comfort en de energiebesparing huiseigenaren het meest om de maatregelen toch door te voeren. Vaak wordt ook bij een verbouwing van de woning gelijk energiebesparing toegepast. Bij aankoop of verbouwen van de woning denkt 7 van de 10 mensen na over energiebesparende maatregelen.

Subsidie voor energiebesparing

De subsidie ‘energiebesparing eigen huis’ is niet heel erg bekend, terwijl deze al sinds september 2016 actief is. De subsidie geldt voor maatregelen als: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of bodemisolatie en hoogrendementsglas. Inmiddels heeft RVO wel bekend gemaakt dat de subsidiepot per 26 april 2017 volledig is uitgeput. Naast deze subsidie bestaat er ook een investeringssubsidie (ISDE) voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze subsidie is sinds 2 januari dit jaar aan te vragen. Beide subsidies worden door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgegeven.

Energiebeparing blijft lastig

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat energiebesparing een lastig onderwerp blijft voor veel huiseigenaren. De campagne heeft hier nauwelijks invloed op gehad. Het volledige rapport is hier te lezen.

Bron: Energy Society Online

Eén reactie op “Subsidie voor energiebesparing onbekend bij huiseigenaren”

  1. ZEP

    LET OP: Inmiddels heeft RVO bekend gemaakt dat de subsidiepot voor “Subsidie energiebesparing huiseigenaren” per 26 april jl volledig is uitgeput. Het is niet bekend of de subsidie ook wordt verlengd of het budget wordt uitgebreid. De subsidie ISDE is nog wel beschikbaar.

    Groet, Arnold

Geef een reactie