Subsidie voor isoleren

Subsidie voor isoleren is beschikbaar vanuit 2 regelingen. Voor woningeigenaren is er de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) om de koopwoning te isoleren. Vanuit de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis is subsidie voor isoleren beschikbaar voor VVe’s.

Investeringssubsidie duurzame energie

De ISDE een subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Sinds 1 januari 2016 is de ISDE beschikbaar voor huishoudens en bedrijven.

Subsidie voor isoleren

Onze overheid wil de energietransitie van aardgas naar duurzame elektriciteit en warmte stimuleren. Daarbij is het isoleren van de woning een belangrijke eerste stap. Alleen voor woningeigenaren is er vanuit de Investeringssubsidie Duurzame Energie subsidie voor isoleren beschikbaar.

Woningeneigenaren

Voor woningeigenaren is er vanuit de ISDE regeling subsidie beschikbaar voor de volgende duurzame maatregelen:

  • Isolatie voor daken, gevels, vloeren en spouwmuren
  • HR++ glas
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Aansluiting op warmtenet

Vereniging van Eigenaren

Voor Vve’s is er tot 2023 subsidie op isolatiemaatregelen vanuit de Subsidie Energie Besparing Eigen Huis.

Aanvragen

Aanvragen van de ISDE subsidie kan vanaf 2 januari 2021 (9:00 uur) tot en met 31 december 2021 (17:00 uur) op de website van RVO, die de regeling ook uitvoert.

Beschikbaar budget

Voor 2021 is een budget beschikaar gesteld van 124 miljoen euro. Daar bovenop is nog eens 40 miljoen beschikbaar gesteld dat specifiek bedoeld is voor de zon- en windprojecten. De hoogte van het uitgekeerde subsidiebedrag is afhankelijk van de isolatiemaatregel die je treft. De exacte bedragen en voorwaarden staan op de website van RVO.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

De SEEH is een subsidie voor isolatiemaatregelen aan bestaande koopwoningen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen alleen Vereniging van Eigenaren van bestaande koopwoningen deze subsidie aanvragen. De SEEH is een regeling van het ministerie van Economische Zaken.

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

In het Klimaatakkoord is door het kabinet als doel gesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Vanuit het Urgenda-vonnis moest dit in 2020 al 25 procent zijn. In de uitspraak van het Urgenda-vonnis is mede opgenomen dat het kabinet woningisolatie moet stimuleren.

Voor Vve’s

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is vanaf 1 januari 2021 alleen nog beschikbaar voor Vve’s die energiebesparende maatregelen treffen. Woningeigenaren, die voorheen ook subsidie voor isolatie konden aanvragen vanuit de SEEH, kunnen dit vanaf 2021 doen vanuit de ISDE regeling.

Aanvragen

Vve’s vragen de Subsidie Energie Eigen Huis aan via de website van RVO, die subsidieregeling uitvoert. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden die aan de subsidie verbonden zijn./

Budget uitgeput

Op dit moment is de regeling helaas gesloten, omdat het beschikbare budget van 14 miljoen al snel was uitgeput. Op 1 maart 2021 informeerde de minister de Tweede Kamer dat er extra subsidie beschikbaar komt om de huidige aanvragen af te handelen die vóór de sluitingsdatam zijn ingediend. Een nieuwe aanvraag indienen voor 2021 kan niet meer./

subsidie op warmtepomp of zonneboiler
  • Nuttige pagina?
  • 1   0