Netbeheer Nederland verzoekt het nieuwe kabinet om de salderingsregeling definitief af te schaffen. De commissie Klimaat & Energie van de Tweede Kamer debatteert uitvoerig over het onderwerp, want subsidie op de thuisbatterij kan een eventuele oplossing bieden. Niet alleen voor het te krappe elektriciteitsnet, maar ook voor het naderende einde van de salderingsregeling.

Netbeheer Nederland wil af van de salderingsregeling

Op dit moment kunnen consumenten met een kleinverbruiksaansluiting onbeperkt salderen. Salderen is niets meer dan de teruglevering van jouw zonnepanelen, die in mindering wordt gebracht op de elektriciteit die je koopt bij de energieleverancier. Hierdoor is energieopslag niet nodig, omdat je voor de opgewekte energie die je niet zelf gebruikt dezelfde vergoeding krijgt, als die je betaalt. Netbeheer Nederland wil daar dus snel van af. In plaats van te salderen moet het kabinet thuisbatterijen gaan subsidiëren, om zodoende eigen energieopslag te stimuleren.

Wat kost een thuisbatterij?

Een gemiddeld huishouden kan met een thuisbatterij ongeveer tussen de 3 en 10 kWh op slaan. De kosten voor een thuisbatterij varieert tussen de 700 en de 1.300 euro per kWh opslagcapaciteit. Deze investering verdient zichzelf alleen erg langzaam terug. De investering in een thuisbatterij kan volgens Netbeheer Nederland bij 30 procent subsidie rendabel zijn. Het opslaan van eigen stroom biedt dus kansen, zeker op het moment dat elektriciteit duurder wordt. Volgens Netbeheer Nederland blijkt uit een analyse dat de salderingsregeling voor een drempel zorgt om te investeren in eigen opslag van energie. Dit komt omdat bezitters van zonnepanelen hetzelfde tarief krijgen voor de teruggeleverde stroom als het tarief dat zij betalen voor de geleverde stroom.

Thuisbatterij oplossing voor een te krappe netwerk?

Het persoonlijke energieverbruik stijgt al jaren. Daarnaast neemt de krapte op het elektriciteitsnet toe, waardoor op piekmomenten terugleveren niet altijd meer mogelijk is. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland geeft aan dat we nu in feite het elektriciteitsnet als opslagbatterij gebruiken en daar is het niet voor gebouwd. Heb jij al een thuisbatterij? Deel je ervaring met ons.

Wat vinden onze lezers?

Vorige maand vroegen wij ZEP-ers of het kabinet de huidige salderingsregeling intact moet laten. Opvallend is dat maar liefst 81 procent van de 669 respondenten aangaf de salderingsregeling best te willen opgeven, maar wel pas nadat opslag van eigen energie mogelijk is. Een kleine 5 procent ziet liever dat de salderingsregeling direct stopt en er een subsidie komt voor thuisbatterijen. Ruim 2 procent ziet de salderingsregeling zelfs als blokkade voor nieuwe ontwikkelingen. Eén op de tien lezers wil de salderingsregeling liever behouden en geeft aan geen zonnepanelen meer (bij) te kopen als de salderingsregeling verdwijnt.

Deze poll is gesloten.

Moet het nieuwe kabinet de salderingsregeling gewoon intact laten?

Geef een reactie