Het pakket maatregelen

De Europese energievoorziening moet stabieler en duurzamer en de markt moet competitiever. Wat de Europese Commissie vooral wil bereiken is: betere samenwerking tussen de Europese lidstaten op het gebied van energie.  We kunnen ons buurland toch prima bijstaan als er een energietekort ontstaat door bijvoorbeeld een natuurramp of politiek conflict? Dit 'solidariteitsbeginsel' is de basis van het pakket maatregelen waarmee de EU-commissarissen Maros Sefcovic (energie) en Miguel Arias Cañete (milieu) Europa onafhankelijker willen maken van andere landen.

Het ´sustainable energy security package´ bestaat uit:

Regulering voor een zekere gasvoorziening
In plaats van een nationale moet er een regionale aanpak komen voor energiezekerheid. Lidstaten moeten elkaar, vanuit het solidariteitsbeginsel, gas leveren bij onderbreking van de gaslevering uit het buitenland.

Een besluit over Intergouvernementele Overeenkomsten voor energie
Gascontracten tussen lidstaten en landen buiten de EU moeten vooraf worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie toetst of het contract voldoet aan de Europese wetgeving en of de levering naar andere landen hiermee niet in gevaar komt.

Een strategie voor LNG en gasopslag
LNG is aardgas dat onder druk vloeibaar wordt gemaakt. Zo kan aardgas over grote afstanden worden vervoerd zonder leiding. Een betere infrastructuur en opslag voor LNG zorgt ervoor dat de meerdere gebieden bereikt kunnen worden. Gas kan dan in de hele wereld worden ingekocht.

Een verwarmings- en koelingsstrategie
De EU wil renovatie van huizen, bedrijfspanden en fabrieken makkelijker maken en het aandeel hernieuwbare energie voor koelen en verwarmen groter maken. Daarnaast moet restwarmte en -koude uit energie beter benut worden. Door consumenten en de industrie beter te betrekken in nieuwe strategieën is bij verwarmen en koelen meer energiebesparing mogelijk.

Voordat de voorstellen in werking treden, moeten de lidstaten binnen de EU deze nog wel goedkeuren. Dit kan nog moeilijk worden. Om de energieveiligheid te kunnen bewaken, wil de Commissie vooraf inzage hebben in overeenkomsten tussen EU-landen en niet-lidstaten. Met dit voorstel voor controle vooraf trekt de Commissie de nodige macht naar zich toe. En dat ligt gevoelig bij de lidstaten.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie