Huidige salderingsregeling

Binnen de huidige salderingsregeling wordt alle duurzame energie die consumenten terugleveren aan het elektriciteitsnet keurig 1 op 1 verrekend. De laatste jaren is er veel onduidelijkheid over de houdbaarheid van deze regeling voor consumenten die hun eigen energie opwekken. Nu is er eindelijk meer duidelijkheid over de toekomst van salderen.

Kamerbrief minister Kamp

In de brief die Kamp naar de Tweede Kamer stuurt wordt vastgesteld dat het de investerende burgers zekerheid biedt als de salderingsregeling in haar huidige vorm tot 2023 behouden blijft. Dit wordt onder andere op basis van het evaluatierapport over de historische impact van salderen geconcludeerd. Opvallend is dat minister Kamp in de media stelliger is over het behoud van de salderingsregeling tot 2023, dan in zijn kamerbrief naar voren komt.

Salderingsregeling na 2023

Na de periode 2023 moet er volgens minister Kamp een alternatief worden gevonden die ervoor zorgt dat de terugverdientijd van de aanschaf van zonnepanelen rond de 7 jaar blijft. Kamp stelt voor om te kiezen tussen een terugleversubsidie of een aanschafsubsidie. Dit kwam ook uit het onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) als twee beste varianten naar voren.

Aanschafsubsidie

Dit is de meest simpele vorm van subsidie met als grote voordeel, weinig administratieve rompslomp. De consument koopt zonnepanelen en krijgt vanuit een potje van de overheid een vastgestelde aanschafsubsidie. Een groot nadeel is dat er een grote run en stop op zonnepanelen ontstaat. Mensen wachten met de aanschaf van zonnepanelen tot de subsidie start en als de subsidiepot leeg is ontstaat er weer een grote dip. Dit is niet wenselijk voor de opmars van de zonne-energiemarkt.

Terugleversubsidie

Met een terugleversubsidie wordt naast een vaste terugleververgoeding een subsidie uitgekeerd die ervoor zorgt dat de terugverdientijd gemiddeld 7 jaar blijft. Deze subsidie wordt geleidelijk afgebouwd als de zonnepanelen goedkoper worden. Een groot voordeel hiervan is de investeringszekerheid die het biedt. Daarnaast is een fluwelen overgang van de oude salderingsregeling naar de terugleversubsidie met deze variant wel mogelijk. Wat weer gunstig is voor de gehele energiemarkt.

Voorkeur voor terugleversubsidie

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) zijn blij met het besluit van minister Kamp dat de salderingsregeling tot 2023 wordt voortgezet. Daarnaast spreken beide organisaties hun voorkeur uit voor de terugleversubsidie na 2023.

Alles over de salderingsregeling

Bron: Kamerbrief Minister Kamp, Milieucentraal

Geef een reactie