Tijd voor duidelijkheid

Sinds Minister Kamp in 2015 de uitspraak deed om de huidige vorm van salderen in 2017 onder de loep te willen nemen, twijfelen veel mensen of het aanschaffen van zonnepanelen wel verstandig is. Mét de salderingsregeling is de terugverdientijd ongeveer 7 jaar en zonder deze regeling wordt dat al gauw verdubbeld. Hoog tijd voor duidelijkheid dus.

Salderen is een belangrijke prikkel

In het evaluatierapport dat PriceWaterhouseCoopers op verzoek van Kamp opstelde komt naar voren dat het mogen salderen van teruglevering een belangrijke prikkel is voor mensen om over te stappen op eigen energie opwek. Sinds 2011 is de jaarlijkse groei van zonnepanelen fors toegenomen. Tussen 2004 en 2011 was er een jaarlijkse groei van 13 procent. Vanaf

salderen of subsidie

2011 steeg dit naar 93 procent. Opmerkelijk is dat salderen al mag sinds 2004 toen de regeling werd opgenomen in de Elektriciteitswet 1998.

Waar komt de groei vandaan?

Misschien moet de explosieve groei van zonnepanelen in Nederland dus niet alleen gezocht worden in de salderingsregeling. In 2008 bedacht het Ministerie van Economische Zaken namelijk ook de SDE-regeling voor kleinverbruikers. Deze regeling keerde een subsidiebedrag uit over de opgewekte energie van de zonnepanelen. Daarnaast werden zonnepanelen ook steeds goedkoper door massaproductie in China. In 2004 kostte een zonnepaneel nog bijna 7 euro per Wattpiek (Wp). In 2016 betalen we nog maar een kwart (€ 1,75) van dit bedrag. En ook de impact van het straatbeeld mag niet onderschat worden. Onderzoek heeft al uitgewezen dat mensen veel sneller geneigd zijn over te stappen naar zonnepanelen als hun buren deze ook hebben.

Cruciale beslissing

Ondanks dat salderen een grote prikkel is om zonnepanelen te kopen, zorgt deze er ook voor dat mensen juist minder geneigd zijn te investeren in opslag van energie. Minister Kamp staat misschien wel aan de vooravond van een cruciale beslissing. Afschaffen van salderen zal de motivatie voor aanschaf van zonnepanelen bij consumenten doen afnemen. Tegelijkertijd zorgt de huidige salderingsregeling ervoor dat de ontwikkeling voor energieopslag stil blijft staan. Deze ontwikkeling is, zeker op lange termijn, belangrijker dan men denkt voor een succesvolle energietransitie. Verduurzamen kost geld en daarom zal Minister Kamp moeten zorgen voor een goede tussenoplossing.

Uitgangspunten van het nieuwe salderen

Minister Kamp geeft in de kamerbrief aan dat hij lokale energieproductie blijft ondersteunen, zolang deze zonder steun niet rendabel is. Ook zegt hij toe dat bij een aanpassing van de huidige salderingsregeling er een goede overgangsregeling komt voor degene die gebruik maken van de huidige regeling. Voor het stimuleren van lokale energieproductie vanaf 2020 hanteert de minister de volgende uitgangspunten. De regeling dient:

 • een toekomstbestendige en kosteneffectieve stimulans te bieden voor de kleinschalige productie van hernieuwbare elektriciteit;
 • stuurbaar te zijn (de hoogte van de stimulans kan aangepast worden als de kostprijs van zonnepanelen veranderd);
 • gebouweigenaren (kleinverbruik) voldoende investeringszekerheid te bieden;
 • toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor particulieren en bedrijven;
 • uitvoerbaar te zijn;
 • voor een stabiele groei van de markt voor zonnepanelen te zorgen;
 • een stimulans te zijn voor het optimaliseren van ruimtegebruik voor hernieuwbare energie; en
 • zo min mogelijk marktverstorende effecten te hebben en nieuwe ontwikkelingen zo min mogelijk te belemmeren

Eind 2016 stelde Agnes Mulder (CDA) voor om huishoudens die gebruik maken van salderen mee te laten betalen aan opslag van duurzame energie (ODE). Minister Kamp geeft in de kamerbrief aan dit voorstel mee te nemen in zijn overwegingen.

Besluit valt in het voorjaar 2017

Minister Kamp zegt dat hij de ambitie deelt om de groei van decentraal geproduceerde zonne-energie verantwoord te stimuleren en bestendigen. Hiervoor wil hij graag investeringszekerheid bieden voor mensen die zonnepanelen aanschaffen. In het voorjaar van 2017 zal Minister Kamp een definitief besluit nemen over de voortgang van de salderingsregeling.

Meer over de salderingsregeling zonnepanelen

Bron: Kamerbrief Minister Kamp, Milieucentraal

7 reacties op “Minister Kamp overweegt verlenging salderingsregeling”

 1. A.L.Coolen

  Typisch Nederlandse politiek !
  Eerst mensen aanpraten dat Groene energie goed is voor het milieu. ( terwijl in de praktijk blijkt dat deze helemaal niet “groen” is.)
  Dan subsidies verstrekken voor mensen die zonnepanelen op hun dak plaatsen. ( groene energie, en dus goed voor het milieu.)
  Vervolgens het introduceren van “salderen” om de verkoop van zonnepanelen aantrekkelijk te maken.
  Veel mensen doen dit omdat ze van mening zijn dat er wat moet gebeuren tegen de vervuiling van ons eigen milieu.
  Hierdoor mist de regering inkomsten, en dan ineens wordt alle moraal en milieu-bewustheid overboord gegooid en gaat het als ALTIJD weer om economisch belang boven milieu, en dus om GELD.
  Dus dan maar weer afschaffen die saldering.
  Het effect hiervan ?
  Mensen die nu nog twijfelen over de aanschaf van zonnepanelen en dit nieuws lezen zullen waarschijnlijk beslissen dit niet meer doen.
  Goedzo regering !
  Wat was het doel ook al weer ?
  Zoveel mogelijk mensen aan groene energie ( zonnepanelen) helpen ?
  Hierop vooruitlopend alvast een voorspelling voor het elektrisch rijden.
  De Nederlandse regering:
  ‘Benzine en diesel rijden is slecht voor ons milieu”.
  “Elektrisch rijden moet gemotiveerd worden”.
  “Subsidies voor elektrisch rijden”.
  Benzine en diesel zwaarder belasten.
  “Elektrisch rijden is een succes !
  “Hierdoor mist de regering veel belastinginkomsten !” (accijns op benzine en diesel).
  “Terugdraaien subsidies voor elektrisch rijden !”
  ECONOMISCH BELANG GAAT VOOR MILIEUBELANG .
  Ofwel: je moet als regering de mensen niet voorliegen, het gaat namelijk ALTIJD om GELD !
  En niet om het milieu.

 2. René En Marian

  De PVV stemde als enige partij tegen de motie om salderen te verlengen tot en met 2023 zijn die knettergek ?
  Ben nog aan het twijfelen om de plaatsing van zonnepanelen toch maar niet te doen ook mede omdat wij een slimme meter hebben.

 3. janssens

  HET IS GEWOON HEEL SIMPEL. DE NEDERLANDESE OVERHEID WIL VAN ALLES MAAR ALS HET INEENS (TE) VEEL GELD GAAT KOSTEN DAN HOEFT HET INEENS NIET MEER. DIT IS MET VEEL MEER DINGEN ZO. (ATV / PENSIOENREGELING/ENERGIE SUBSIDIES ENZ. ) GEWOON DUIDELIJK BELEID VOEREN OF GEWOON HELEMAAL NIETS.

 4. Henk Daalder Pak de Wind

  Dit is door de politiek opgezet fake nieuws.
  Salderen is vergelijkbaar met vrij verkeer op de openbare weg.

  Daarom moeten we strijden voor vrijheid op de openbare weg voor stroom.
  Er bestaat ook een “salderings regeling”. Punt.

  Er is ook geen regeling die iedereen in het verkeer toestaat op de openbare weg te lopen.
  De VVD dreigt met huisarrest voor iedere duurzame burger, zo moet je de rechtse politiek ook benaderen.

  Net als in het verkeer zijn er regels nodig op het net.
  Zo moeten apparaten en meterkasten aan allerlei regels voldoen.

  Nieuwe regels zijn bijvoorbeeld een goedkopere netaansluiting voor kleinverbruikers die een slimme zonnestroom inverter installeren.
  Een een slimme EV lader en warmtepomp.
  Slim is in dit geval dat die apparaten luisteren naar signalen van de netbeheerder om wat te dimmen, zodat zij daarmee voorkomen dat het lokale net over belast wordt.
  Daarmee sparen de netbeheerders extra kosten uit voor zwaardere kabels, dat voordeel geven ze dan terug door zwaardere meterkasten nier duurder te maken.
  Een standaard meterkast 3 x 25 Amp kost ca 220 EUR per jaar
  Een zwaardere van 3 x 35 amp kost 1000 EUR
  Een nog zwaarder 2 x 50 amp kost 1250 EUR per jaar

  Dus wie een zwaardere meterkast wil voor de warmtepomp en EV lader, betaalt daar jaarlijks 800 tot 1000 EUR extra voor.

 5. Jan

  De motie voor behoud of zelfs verbetering van de salderingsregeling is onlangs in de 2e kamer aangenomen.
  Nu gaat (VVD) minister Kamp de verlenging ‘in overweging’ nemen.
  Dat is Haags voor: ‘Kun je schrijven? Schrijf ‘t dan maar op je buik!’ of ‘Kun je rekenen? Reken er dan maar niet op!’.
  Een VVD-minister die een motie of een goed idee uitvoert? Droom maar lekker verder!

 6. Harrie Hoeben

  Als er niet gesaldeerd mag worden valt de ontwikkeling richting zonne-energie stil. De ontwikkeling richting plaatselijke opslag is er nog niet, dus wordt nu ook niet belemmerd. Verder lijkt het me onzinnig om ieder huis te voorzien van een chemische bom als een accupakket. Liever centraal overtollige energie opslaan zoals in Scandinavië waar bij overschot stuwmeren volgepompt worden, en bij tekort van stroom weer leeg laat lopen op dynamo s.

 7. Bernard

  als de salderingsregel verlaagd word , moet je nu hierop inspelen . of nu direct, maar niet over 3 jaar dan ben je te laat.
  de politiek [kamp] is wat dit betreft niet erg betrouwbaar. uit ervaring !

Geef een reactie