Energieopslag is een middel

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten benadrukt dat energieopslag geen doel op zich is, maar een middel om vraag en aanbod te balanceren en leveringszekerheid te waarborgen. Opslag in verschillende vormen, zoals batterijen en waterstofopslag, gaat bijdragen aan het verlichten van netcongestie en het bieden van strategische voorraden.

Thuisbatterijen

De routekaart benoemt echter dat niet elke vorm van opslag automatisch gestimuleerd hoeft te worden. De toegevoegde waarde van thuisbatterijen voor het ontlasten van het elektriciteitsnet is bijvoorbeeld onzeker. Daarom wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van thuis- en buurtbatterijen. Het ministerie wil ook beleid ontwikkelen voor nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag, zoals waterstofopslag in zoutcavernes en een pilotproject starten voor waterstofopslag in gasvelden.

Meer over thuisbatterijen

Routekaart bevordert de energieopslag

EnergyStorageNL, de branchevereniging voor energieopslag, beschouwt de Routekaart Energieopslag als een belangrijke stap om de rol van energieopslag in Nederland te bevorderen. Veel van de voorstellen van EnergyStorageNL uit het Nationaal Actieplan Energieopslag van januari jongstleden zijn overgenomen in de routekaart. Een van die voorstellen betreft het ontwikkelen van subsidies specifiek gericht op energieopslag, omdat bestaande stimuleringsregelingen voornamelijk gericht zijn op CO₂-reductie, terwijl energieopslag vooral een systeemfunctie heeft. Daarom wordt overwogen om een nieuwe subsidiesystematiek te introduceren die gebaseerd is op leveringszekerheid in plaats van CO₂-besparing.

De Routekaart Energieopslag markeert een belangrijke stap om de rol van energieopslag te benadrukken en te stimuleren in Nederland. Het ministerie gaat verschillende acties ondernemen, waaronder onderzoek, het opstellen van langetermijnvisies en het ontwikkelen van pilots, om energieopslag verder te integreren in het energielandschap van het land.

Routekaart energieopslag

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Forum

Gaat deze routekaart helpen?

Meer nieuws

Over energieopslag

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie