Eind januari hadden 21 tegenstanders, waaronder Tegenwind N33 en Landschap Oldambt, bezwaar ingediend tegen de komst van het windmolenpark langs de N33. Zij vonden dus een nul op het rekest bij de hoogste bestuursrechter.

Protestacties en extremisme

Het verzet tegen de windmolen werd hoe langer steeds heviger. Zo werd er door actiegroepen op de bouwlocatie van het windpark al meerdere keren asbest gedumpt. Boeren, die hun land beschikbaar hebben gesteld, vonden betonblokken met ijzeren pinnen op hun land. Er werd zelfs een collectieve dreigbrief gestuurd aan de 34 betrokken bedrijven en ondernemers van het windpark.

Windpark N33

Het toekomstige Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met een vermogen van 3 tot 5 MW. Het gaat om 27 windturbines in het noordelijke deelgebied, 4 windturbines in het middelste deelgebied en 4 windturbines in het zuidelijke deelgebied. Het totale vermogen van het park moet zo rond de 150 MW zijn. Omwonenden, organisaties en instanties protesteren al langere tijd tegen de komst van het windpark.

Geen draagvlak voor windpark

De bezwaarmakers voerden als belangrijkste reden, het ontbreken van draagvlak in de omgeving aan. Volgens de uitspraak van de Raad van State is dit echter geen wettelijk eis en weegt het landsbelang in dit geval hoger dan de lokale belangen. Het windpark is namelijk een belangrijk onderdeel van de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Sfeerwoningen bij het windpark

Aan de sfeerwoningen, die vlakbij de windmolens gebouwd worden, zijn nu wel strengere eisen gesteld. Deze moeten aan dezelfde eisen voor slagschaduw en geluid voldoen als de andere woningen. Volgens een teleurgestelde Lies van Zondag (Tegenwind N33) mist de Raad van State het belangrijkste aspect, de externe veiligheid door brand en losvliegende onderdelen. Zondag beraad zich over een mogelijke stap naar het Europese Hof.

Verbod op transport en nieuwe protesten

De ontwikkelaar Innogy zegt blij te zijn met de uitspraak. In de zomer wil men starten met de realisatie van het windpark N33. Een exacte planning is er nog niet, maar de voorbereidingen zijn al gestart. Overigens kan de bouw nog wel vertraagd worden, door het verbod dat gemeenten op het transport door hun gebied hebben opgelegd. Het Rijk kan dit verbod overigens wel terzijde schuiven, maar het levert sowieso een forse vertraging op. Ook zijn nieuwe protestacties niet uitgesloten.

Bron: Raad van State, Tegenwind N33, Windpark N33, Gemeente Oldambt

Geef een reactie