Geen uitstoot van Co2

De provincie Noord-Brabant is een van de koplopers in elektrisch rijden. In 2017 zijn 1000 laadpalen succesvol aanbesteed: marktpartijen zien steeds meer kansen voor elektrisch vervoer in Brabant en de bijbehorende diensten. Bijna een kwart van de Nederlandse publieke laadpalen staat in Brabant. In navolging van de elektrische busvloot in Zuidoost-Brabant die een van de grootste Europa is, werkt de provincie met diverse steden aan de overschakeling naar busvervoer zonder emissies.

Meer informatie over elektrisch vervoer

De belangrijkste doelgroepen voor elektrisch vervoer zijn particuliere autorijders, leaserijders, gebruikers van deelauto’s en wagenparkbeheerders. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel onbekend is over elektrisch rijden. Er zijn ook onjuiste beelden over het laden, de actieradius en de totale kosten van het gebruik. Door gerichte communicatiecampagnes moeten potentiele e-rijders over de streep worden getroken. De provincie en Enpuls willen het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk het eigen wagenpark te elektrificeren en diverse gemeenten nemen hierin ook al grote stappen, zoals Uden en Breda.

Voordelen elektrisch rijden versnellen

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie) benadrukt de voordelen van elektrisch vervoer: “Door het invoeren van elektrisch rijden te versnellen, verbetert de luchtkwaliteit zeker ook in de binnensteden. Bovendien besparen we energie. En voor de passagiers betekent elektrisch rijden niet meer schakelen en minder geluid en dus meer comfort.” Henk Visser, directeur Enpuls vult aan: “Met dit plan zetten we in op actieve versnelling. Klantperspectief, netbeheer en ruimtelijke ordening komen hierin bij elkaar. Samen leren we wat nodig is om duurzame mobiliteit op grote schaal te faciliteren.”

Verbeteren processen en voorwaarden laadpalen

Beide partijen willen het laden van elektrische auto’s met duurzaam opgewekte energie stimuleren. Daarnaast wordt samen met gemeenten het proces van een aanvraag voor een publieke laadpaal tot installatie verkort. Met slimme constructies, zoals de postcoderoos-regeling, kunnen particulieren op financieel aantrekkelijke wijze gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom in de buurt voor het laden van hun auto’s. Ook wordt samenwerking gezocht met energiecoöperaties om deelauto-concepten in te zetten en te leren van lopende projecten zoals in de gemeente Haaren. De provincie en Enpuls gaan met gemeenten de randvoorwaarden voor elektrische (deel)auto’s verbeteren.

Prognoseatlas EV

De EV-prognoseatlas van Enpuls maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers.

Ook openbaar vervoer en vrachtwagens

Het emissieloos maken van vracht- en busvervoer in Noord-Brabant is ook een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Naast al bestaande projecten voor openbare bussen gaat samen met gemeenten gekeken worden naar elektrisch doelgroepenvervoer. Elektrisch vrachtverkeer staat nog in de kinderschoenen. De provincie wil met marktpartijen een pilot opzetten voor 50 vrachtwagens. Daarnaast onderzoekt de provincie met gemeenten de mogelijkheid voor een nieuw soort laad- en losplaatsen waar zwaar vrachtverkeer de distributie overdraagt aan licht elektrisch vrachtverkeer voor de laatste kilometers in de stad.

Meer over elektrische auto's

Bron: Enexis Groep, Enpuls, Provincie Brabant

Geef een reactie