Gericht prijsplafond

Zelfs bij hogere energieprijzen zou een prijsplafond vergelijkbare resultaten opleveren. De economen stellen dat een gericht prijsplafond, bijvoorbeeld inkomensafhankelijk, gerechtvaardigd is om lage inkomens te beschermen. Ze benadrukken dat een prijsplafond gepaard moet gaan met een vangnetregeling. Uiteindelijk is de keuze tussen inkomensbeleid en klimaatbeleid een politieke afweging, maar de economen geloven dat er flinke winst te behalen is ten opzichte van het huidige generieke energieprijsbeleid.

Een inkomensafhankelijk prijsplafond?

Volgens de economen is een prijsplafond op energie een effectieve, zij het dure, maatregel om energie-armoede te bestrijden. Ze vinden het gerechtvaardigd om een gericht prijsplafond te hanteren dat specifiek is gericht op lagere inkomens, zoals een inkomensafhankelijk plafond of sociaal tarief. Als dat niet mogelijk is, stellen ze dat het verlagen van het verbruiksvolume meer effect heeft dan het verhogen van de tarieven. Financieel kwetsbare huishoudens verbruiken over het algemeen minder energie, dus een lager verbruiksplafond zou hen vaker ten goede komen. De economen benadrukken dat een prijsplafond moet worden ondersteund door een vangnetregeling, omdat sommige huishoudens hogere verbruikskosten hebben dan vergoed wordt.

Energiebesparing op gasverbruik

De economen berekenden dat een gemiddelde energiebesparing van 15% op aardgasverbruik per huishouden in 2022 zou resulteren in 120.000 minder financieel kwetsbare huishoudens. Als alle woningen zouden worden verduurzaamd tot energielabel A, zou dat nog eens 100.000 financieel kwetsbare huishoudens schelen. Verduurzaamde woningen zouden ook in latere jaren minder gevoelig zijn voor energieprijzen. Een minimumprijs voor aardgas zou volgens de economen een goede stimulans zijn voor verduurzaming, maar het zou ook leiden tot een toename van het aantal financieel kwetsbare huishoudens, waarvoor inkomensbeleid nodig is.

Kwetsbare huishoudens

De groep huishoudens die het hardst getroffen wordt door hoge energieprijzen overlapt grotendeels met andere kwetsbare groepen, zoals huishoudens met betalingsachterstanden, werklozen of huishoudens met weinig financiële buffers. Uiteindelijk is de keuze tussen inkomensbeleid en klimaatbeleid een politieke afweging, maar de economen geloven dat er aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn ten opzichte van het huidige generieke energieprijsbeleid. Het kabinet heeft tijd tot de zomer om hierover na te denken.

Meer over energie besparen

Bron: CBS, EBS

  • Jouw feedback
  • 0   0
Is jouw energierekening nog betaalbaar?

Meer nieuws lezen over energie besparen

Eén reactie op “Prijsplafond effectiever dan verduurzamen woningen naar energielabel A”

  1. Joost Grijsen

    Het prijsplafond zorgt er helaas wel voor dat de stimulans om te verduurzamen minder wordt. Over het algemeen zijn mensen huiveriger/voorzichtiger om te verduurzamen nu het prijsplafond is ingesteld. Maar dat plafond gaat verdwijnen, dus het is verstandig om toch na te denken over verduurzaming, bijvoorbeeld door te isoleren. https://energiebespaarders.nl/diensten/isolatie-advies

Geef een reactie