Postcoderoosregeling

Met de huidige Postcoderoosregeling krijgen deelnemers een verlaging op de energiebelasting. De deelnemers dienen dan wel in een aangrenzende postcode van het energieproject te wonen. Het energieproject kan een zonnedak, windmolen of zonnepark zijn. De deelnemers kopen een stukje zon of wind en krijgen de energiekorting van hun energieleverancier. Deze wordt verrekend op de jaarlijkse energienota.

Kritiek, maar toch populair

In het begin was er veel kritiek op de Regeling Verlaagd Tarief Bij Collectieve Opwek, zoals de Postcoderoosregeling eigenlijk heet. Vooral de complexiteit om deel te nemen en een energieproject op te zetten bleek lastig. Toch werd de regeling naar gelang de tijd vorderde steeds populairder.

Verlaagd belastingtarief wordt subsidie

Met de nieuwe Postcoderoosregeling in de vorm van een subsidie denkt het kabinet Vve’s en energiecoöperaties beter te bedienen en te stimuleren om grootschalig energie op te wekken. Vanaf 2021 komt er 285 miljoen euro vrij voor de nieuwe subsidie.

De wijziging werd al eerder aangekondigd en zou samenvallen met de wijziging van de salderingsregeling. De nieuwe koers voor salderen werd echter al eerder bekend gemaakt. Nu is er ook meer duidelijkheid over de toekomst van de Postcoderoosregeling.

Update 2 juni: Minister Wiebes maakt regels opvolger van de Postcoderoosregeling bekend

 • Fiscale regeling wordt subsidieregeling vanaf 1 januari 2021
 • Energiecoöperatie en Vve's vragen de subsidie aan
  • Categorie Zon: 15 KW - 300 KW (1 lid voor elke 5 KW)
  • Categorie Wind: 500 KW - 1 MW (1 lid voor elke 2 KW)
  • Mogelijk ook voor waterkracht
 • Geen overgangsregeling voor bestaande projecten
 • Looptijd subsidie is 15 jaar
 • Leden ontvangen hun deel van de opbrengst rechtstreeks van de Energiecoöperatie of Vve

Gerelateerd nieuws:/

Geef een reactie