Onderzoek door PWC

Stichting ELaadNL heeft PWC gevraagd om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van Smart Charging (slim laden) en de fiscale barrières waarop de ontwikkeling stuk loopt. Hieruit komt naar voren dat onder andere de huidige vorm van salderen, de btw-plicht voor elektrische rijders en het niet mogelijk maken van het (virtueel) samenvoegen van energieverbruik de doorontwikkeling van Smart Charging in de weg zitten.

Wat is Smart Charging?

Onder Smart Charging verstaan we het aanpassen van de manier, de snelheid en het tijdstip van opladen en ontladen. Zowel aan de kant van de klant, de markt en het netwerk. Dit lost bijvoorbeeld congestie en onbalans situaties in het elektriciteits-

slim-laden-elektrisch-vervoer

netwerk op. In de toekomst komen deze situaties in toenemende mate voor door groei van duurzame, decentrale opwekking. Ook wordt op deze manier decentraal opgewekte energie zoveel mogelijk direct gebruikt (of opgeslagen). Op dit moment wordt in Nederland geëxperimenteerd met Smart Charging middels de projecten: Lomboxnet, Logische Allocatie, Haarrijn en Flexpower.

Richting een oplossing

In het rapport worden ook enkele oplossingsrichtingen voorgesteld voor de korte en lange termijn. Zoals:

  • Verduidelijken van de salderingsregeling
  • Duidelijkheid geven over de btw behandeling elektrische rijders
  • Mogelijk maken virtueel salderen
  • Invoeren vast, verlaagd tarief voor opladen elektrische auto’s
  • Opslag interpreteren als dienst voor EB-doeleinden, bij bi-directioneel laden

Het PWC geeft aan dat vervolgonderzoek nodig is, om de oplossingsrichtingen verder te kunnen concretiseren en uitwerken. Lees hier het hele onderzoeksrapport.

Meer vrijheid netbeheerder

Volgens het onderzoeksrapport is het ook belangrijk dat netbeheerders meer vrijheid krijgen om te experimenteren met oplossingen voor duurzame energie. Met de huidige regelgeving kunnen netbeheerders alleen, bij wijze van uitzondering, duurzame projecten opstarten.

Wetgeving opfrissen

Het belangrijkste punt is echter het opfrissen van de huidige wetgeving. Op dit moment is het beleid teveel gericht op eenrichtingsverkeer van energie. Dit is achterhaald beleid en moet snel worden verbeterd, stelt PWC. Het rapport is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer over de energietransitie

Bron: Kamerbrief Minister Kamp, Milieucentraal

Discussie: 

forum

Geef een reactie