Rapport “De slimme meter, uitgelezen energie(k)”

Uit het rapport kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. Een van deze punten is het ontbreken van een display bij de slimme meter, waarop direct het energieverbruik kan worden getoond. Een ander punt is de onduidelijke overzichten die de energieleverancier tweemaandelijks opstuurt. Ook het doel van de slimme elektriciteitsmeter is voor veel consumenten niet duidelijk.

Doel van de slimme meter

Sinds 2015 wordt de slimme elektriciteitsmeter, namens de overheid, door alle netbeheerders aangeboden bij kleinverbruikers. Deze geavanceerde meter dient een aantal doelen:

Slimme meter uitlezen met display
  • Flexibelere deelname aan de energiemarkt: in de toekomst wordt er meer gebruik gemaakt van variabele tarieven. Stroom wordt goedkoper bij veel duurzame energieproductie en duurder bij lager aanbod;
  • Balancering elektriciteitsnet: netbeheerders krijgen beter inzicht in de energiebalans. Hierdoor kunnen storingen en onnodige netinvesteringen worden voorkomen. Door de stijgende productie van zonne- en windenergie in de toekomst lopen vraag en aanbod niet meer synchroon;
  • Energiebesparing: huishoudens krijgen meer inzicht in hun energieverbruik. Hierdoor kunnen gerichte, energiebesparende maatregelen worden genomen. De slimme meter wordt als belangrijk instrument hiervoor gezien;
  • Financiële besparing: er is minder fysieke administratie nodig. Dit levert een indirecte kostenbesparing op. Zo hoeft de consument bijvoorbeeld geen meterstanden meer door te geven, waardoor overstappen naar een andere energieleverancier vereenvoudigd wordt.

Maatregelen om energiebesparing te stimuleren

In de kamerbrief die minister Kamp opstelde stelt hij een aantal verbeterpunten voor:

  • Verbeteren informatie meterplaatsing: hierdoor kunnen commerciële marktpartijen beter en sneller inspelen op het aanbieden van slimme soft- of hardware voor het uitlezen van de slimme meter;
  • Verbeteren verbruiksoverzicht: energieleveranciers moeten in het tweemaandelijkse overzicht duidelijker naar voren brengen wat het verbruik en de kosten zijn geweest.
  • Verbeteren communicatie: alle marktpartijen moeten hun communicatie over de slimme meter verbeteren; wat kan deze meter, waar is die verkrijgbaar, welke tools zijn verkrijgbaar, etc.

Met deze aanvullende maatregelen verwacht minister Kamp dat er een belangrijke impuls wordt gegeven aan energiebesparing met de slimme meter, waardoor initiatieven vanuit de overheid niet nodig zijn.

Afspraak energieakkoord

In het energieakkoord is afgesproken dat de slimme elektriciteitsmeter, voor 2020 bij minimaal 80% van de huishoudens geplaatst moet zijn. Enexis heeft inmiddels bij ruim een derde van haar 3 miljoen aansluitingen een slimme meter geplaatst.

Discussie: 

forum

Geef een reactie