Actielijst

Afgelopen dinsdag overhandigen zij in aanwezigheid van breiende actievoerders uit het hele land een zes-punten actielijst aan de Tweede Kamer. Volgens de genoemde organisaties en bedrijven ontbreekt het aan politieke daadkracht. "Iedereen is het er over eens dat we snel van het gas af moeten, maar ondertussen is de wetgeving om dat mogelijk te maken nog niet klaar. Gemeenten kunnen daarom niet voortvarend aan de slag”, stellen zij.

Oproep aan Kamerleden om een einde te breien aan gas

De zes-punten actielijst

  • Vervang de aansluitplicht gas door een aansluitverbod voor nieuwbouw en een recht op warmte. Geef zo netbeheerders de ruimte om te stoppen met het aanleggen en vervangen van gasnetten en om meer te investeren in warmtenetten en slimme electriciteitsnetten.
  • Zorg voor schaal en innovatie door grote transitieprojecten op gang te brengen met corporaties en gemeenten.
  • Geef gemeenten de opdracht en de mogelijkheden om de overgang van gas naar duurzame warmtevoorziening te regisseren, te realiseren en knopen door te hakken
  • Zorg voor investeringszekerheid, een gelijk speelveld en een rechtvaardige behandeling van eigenaren van woningen en gebouwen. Verplicht alle eigenaren tot een een minimale energieprestatie, afhankelijk van bouwjaar, woningtype en gebruiksfunctie.
  • Zorg voor voldoende financiële steun voor bewoners en eigenaren. Voer een woonlastenwaarborg in voor huurders, zodat woonlasten dalen of in ieder geval niet stijgen. Continueer stimulerings- en financieringsregelingen voor eigenaren. Sta als overheid garant voor de dekking van de voorfinanciering.
  • Maak het gebruik van aardgas minder aantrekkelijk, door het verhogen van de prijs van aardgas, boven een jaarlijks te bepalen basishoeveelheid gas per huishouden die niet duurder wordt.

Aanpassing wetgeving nodig

De organisaties roepen Kamerleden op om snel een eind te maken aan het aansluiten van nieuwe huizen op het gasnet. Gemeenten moeten bovendien de taak, de middelen en de macht krijgen om bestaande wijken om te schakelen naar andere warmtebronnen dan gas. Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie: “Als het rijk niet snel de leiding neemt, wordt het akkoord van Parijs niet gehaald en blijven Nederlandse huizen voor hun warmte afhankelijk van Gronings gas.”

Investering door grote projecten

De komende jaren moet volgens de organisaties hard worden gewerkt aan het isoleren van de Nederlandse huizen. En er moet worden geïnvesteerd in warmtenetten en slimme elektriciteitsnetten. Daarvoor zijn grote projecten nodig. Verder stellen de organisaties dat de overstap naar duurzame energie eerlijk moet verlopen: lage inkomensgroepen mogen niet worden geconfronteerd met hogere kosten. Bijvoorbeeld door jaarlijks een basishoeveelheid gas per huishouden te bepalen waarvoor de prijs niet mag stijgen. Zo hoeft niemand in de kou te zitten.

Breien voor Groningen

De overhandiging van de zes-punten actielijst gebeurt tegen de achtergrond van het Groninger huisje dat uit protest tegen de aardbevingen werd ingebreid door vrijwilligers uit Groningen en de rest van het land. Momenteel werken zij samen met de Groningse kunstenares Agnes Bakker aan de grootste deken van Nederland, die symbool staat voor de solidariteit met mensen in het aardbevingsgebied en de noodzaak om de gaskraan dicht te draaien.

Meer over de energietransitie

Bron: Natuur en Milieu

Geef een reactie