CO2-neutraal

Nederland moet werken aan concrete projecten die broeikasgasemissies verlagen. Dat stellen werkgevers- organisatie VNO-NCW en MKB-Nederland in het rapport Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering. Hierin beschrijven de organisaties concrete projecten die klimaatverandering tegen moet gaan en bijdragen aan de doelstellingen in het Parijse Klimaatakkoord. Het rapport heeft als uitgangspunt het Co2-neutraal maken van de Nederlandse economie in 2050. Hiervoor moet volgens de organisaties een Co2-transitieplan, het zogeheten Deltaplan energie & klimaat, worden opgesteld.

Deltaplan Energie & Klimaat

De werkgeversorganisaties lanceerden een stappenplan en ruim twintig toonaangevende projecten. Met deze projecten moet men overtuigd worden van de noodzaak van een CO2-neutrale toekomst. Eén van de projecten betreft de aanleg van

Deltaplan Energie & Klimaat

een 'energie-eiland' op de Noordzee voor de bundeling en distributie van de door windmolens geproduceerde elektriciteit. Maar ook het klimaatneutraal maken van 100.000 woningen per jaar en de verduurzaming van 8000 scholen staan genoteerd in het plan. De doorbraakprojecten zijn cruciaal om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Hierbij is het belangrijk dat de overheid samen optrekt met het bedrijfsleven.

Klimaatwet

Ook pleiten de ondernemers voor een klimaatwet. Een wet die niet alleen doelstellingen zou moeten vastleggen voor Co2-reductie in 2030 en 2040, maar ook zou moeten aangeven hoe het één en ander zou moeten worden gefinancierd. De coördinatie van het klimaatbeleid moet bij een volgend kabinet worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Essentieel daarbij is dat er één coördinerende minister komt voor klimaat, energie en circulaire economie en een autoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt. Invest-NL, de nieuwe investeringsbank waarvan de oprichting vorige week door de ministers Kamp (Economische Zaken, VVD) en Dijsselbloem (Financiële Zaken, PvdA) werd aangekondigd, zou daarbij een hoofdrol moeten spelen.

Milieuorganisaties

Milieuorganisaties reageren zuinig op het Deltaplan van de werkgevers. 'Hoewel bij VNO-NCW langzaam het kwartje valt dat vergroening ook business betekent, zijn de consequenties van het klimaatakkoord van Parijs nog niet tot hen doorgedrongen', aldus Joris Wijnhoven van Greenpeace. “We hebben geen 35 jaar meer om van gas, olie en kolen af te komen, maar hooguit twintig.” De milieuorganisatie hamert erop dat de Nederlandse ondernemers zich weliswaar aansluiten bij het huidige Europese klimaatbeleid, maar dat het beleid bij lange na niet genoeg is om te komen tot een CO2-neutrale Europese economie in 2050. De stip op de horizon zou veel vroeger dan 2050 moeten zijn.

Het complete rapport is te bekijken via NL Next Level en deze link: ‘Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering‘

Meer over de energietransitie

Bron: FD, VNO-NCW, NL Next level

Geef een reactie