Amerikaans president Barack Obama presenteerde onlangs in een video  zijn nieuwe Clean Power Plan voor het terugdringen van de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales.  De Verenigde Staten willen de uitstoot met 32 procent  verminderen ten opzichte van het niveau in 2005. Naast positieve reacties leverden de voorgenomen plannen ook veel weerstand op.

      229x gezien   0 reacties

Ambitieuze vermindering van uitstoot

Een jaar geleden werd in de conceptversie van het Clean Power Plannog een CO2-uitstoot vermindering van 30 procent genoemd. Het nieuwe percentage van 32 procent kan grote invloed hebben op de Amerikaanse energiemix en de rol van kolen sterk terugdringen. Kolen zijn op dit moment goed voor bijna 40 procent van de elektriciteitsopwekking in Amerika. Wind- en zonne-energie voor ongeveer 5 procent. Het zou voor het eerst zijn dat de uitstoot van elektriciteitscentrales aan banden wordt gelegd. Als het plan wordt uitgevoerd, komt 28 procent van de energieopwekking uit hernieuwbare bronnen.

media_xl_2576659

Weerstand vanuit kolen producerende staten

Het CO2-plan zal naar verwachting op veel weerstand stuiten in staten waar veel kolen worden geproduceerd. De Republikeinse Presidentskandidaat Marco Rubio stelt dat de kosten van elektriciteit voor miljoenen Amerikanen omhoog gaan. Jeb Bush, een andere Republikeinse presidentskandidaat, voorspelt dat talloze mensen hun baan zullen verliezen. President Obama heeft aangegeven dat zijn plannen juist moeten leiden tot lageren stroomprijzen en minder smog. Dat zal vooral positief uitpakken voor de Amerikanen met lagere inkomens. Daarnaast zullen de Staten de vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe ze de uitstoot van broeikasgassen gaan verminderen. Zodra een Staat vooruitloopt op de deadlines en al eerder hun uitstoot beperken, krijgen zij daarvoor een financiële beloning.