NOM-woningen

Een NOM-woning is simpelweg, een woning die per saldo net zoveel energie opwekt als er verbruikt wordt. Dit is inclusief de warmte- en energieverbruik van de bewoners. De energiemeters staan per saldo dus op nul. Woningstichtingen hebben inmiddels 2000 bestaande woningen gerenoveerd tot Nul-op-de-meter. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren flink zal stijgen.

Huurwoningen

Woningstichtingen verduurzamen massaal hun woning-assortiment, omdat het vanaf 2020 verplicht is dat een huurwoning minimaal voorzien is van een Energielabel B. Om de woningen te verduurzamen is de Stimuleringsregeling energie-prestatie huursector (STEP) in het leven geroepen. Woning-stichtingen kunnen hiermee hun woningen verduurzamen, zonder

nul-op-de-meter-woningen

dat de kosten hiervoor doorberekend hoeven te worden aan de huurders. De afspraak voor het minimale Energielabel B, komt uit het Energieakkoord.

Nieuwbouwwoningen

In het regeerakkoord heeft het kabinet opgenomen dat er jaarlijks 50 duizend nieuwbouwwoningen moeten bijkomen, die niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. In de praktijk zijn dit NOM-woningen. Om het Parijse akkoord te halen, moeten daarnaast jaarlijks 200 duizend bestaande woningen omgetoverd worden naar het NOM-principe. Een enorme klus, maar het huidige regeerakkoord stimuleert de bouwsector op deze manier wel aan tot presteren. Daarnaast biedt deze transitie werkgelegenheid.

Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet moet er voor zorgen dat het makkelijker wordt om energieprojecten op te starten en NOM-woningen te realiseren, zonder regelgevingen die dit in de weg staan, zoals de aansluitplicht op het aardgasnetwerk. Helaas is de nieuwe omgevingswet wederom uitgesteld. Dit keer tot 2020. Toch handelen veel instanties al in de geest van de nieuwe omgevingswet.

Geen gasaansluiting meer

Bouwbedrijf Ballast Nedam bouwt sinds september geen nieuwe woningen meer die worden aangesloten op het gasnetwerk. Ook de gemeenten Woerden en Ede kiezen ervoor om hun nieuwbouwwoningen Co2-neutraal of gasloos te bouwen. Woningstichting Elkien wil haar woningassortiment in 2030 volledig energieneutraal hebben. Fantastische initiatieven, maar versnelling van de energietransitie is ook hard nodig, om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen.

Bron: LenteAkkoord.nl, Rijksoverheid

Dossier: 

NOM-woning

Discussie: 

forum

Geef een reactie