De EPC-eis had voor ogen dat alle nieuwbouwwoningen energiezuinig moest worden opgeleverd en het energieverlies in de woning zo beperkt mogelijk moest zijn. Achteraf bleek de eis niet streng genoeg.

Nieuwbouw vol excuuspanelen

Omdat de huidige EPC geen eisen stelt aan de schil van de woning word matige isolatie van de nieuwbouwwoning vaak gecompenseerd met zonnepanelen. De bouwer plaatst op het dak, waar ruimte is voor 10 tot 16 zonnepanelen, slechts 2 of 3 zonnepanelen, waarmee het wel aan de EPC voldeed. De nieuwe bewoner kon eventueel vrijblijvend zelf de set zonnepanelen uitbreiden, maar dit gebeurde vaak niet. De excuuspaneel werd geboren, maar wordt met de nieuwe BENG-eis dus de kop ingedrukt.

Nieuwe BENG-eis

BENG stelt namelijk wel eisen aan de isolatie van de schil van de woning. Energieverliezen kunnen op deze manier niet meer worden gecompenseerd met een paar zonnepanelen. BENG bestaat uit minimale eisen voor 3 prestatie-indicatoren:

  • BENG 1: energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 2: het primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • BENG 3: het aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Om de markt tijd te geven om zich te kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen, gaat de nieuwe BENG-eis op z’n vroegst in op 1 juli 2020.

Geef een reactie