Broeikasgassen met 90% laten dalen

Het eerste tussentijdse klimaatdoel is 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. In 2022 stootte de landen uit de Europese Unie 33% minder broeikasgassen uit dan in het referentiejaar 1990. Alle lidstaten van de Europese Unie spraken afgelopen weken over een nieuw tussentijds klimaatdoel om de uitstoot van broeikasgassen in 20240 al met 90% te reduceren. Dit nieuwe tussentijdse klimaatdoel kost miljarden euro per jaar.

Geen juridische basis

De Europese Commissie vindt het belangrijk om een tussendoel te hebben, zodat de Europese Unie op koers blijft om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het enige verschil tussen de doelstelling voor 2040 en 2050 is dat het plan voor 2040 geen juridische basis heeft, maar dat het slechts om een aanbeveling gaat. In juni wordt, in navolging van de aankomende Europese verkiezingen, de nieuwe Europese Commissie aangesteld en het is aan de volgende bestuurders om de betreffende wetgeving te bepalen.

Wisselende reacties op klimaatdoel

Er wordt wisselend gereageerd op het nieuwe klimaatdoel door milieuorganisaties. Het Wereld Natuur Fonds ziet het liefst dat de Europese Unie al in 2040 klimaatneutraal is en vindt 90% minder uitstoot van broeikasgassen niet genoeg. Carbon Market Watch vindt een juridische binding belangrijk om de 90% minder uitstoot in 2040 te halen. Greenpeace vindt het nieuwe klimaatdoel goed maar geeft daarbij aan dat het belangrijk is dat rijke landen met een hoge historische uitstoot nog meer kunnen doen om de uitstoot te verminderen.

Iedereen draagt een steentje bij

Het is de verwachting dat alle sectoren  zoals de industrie-, landbouw-, transportsector en energiebedrijven een steentje bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal, naar verwachting, met 80% afnemen. Het gebruik van steenkool zal in 2040 grotendeels uitgefaseerd zijn. Daarnaast wilt de EU investeren in nieuwe technologieën die Co2 uit de lucht kan halen en onder de grond opslaan.

Landbouw cruciaal voor voedselzekerheid

De industriesector, energiebedrijven, transport en de landbouw zorgen momenteel voor de meeste uitstoot. Het is de bedoeling om de industriesector te elektrificeren en het transportsector 80% minder uit te laten uitstoten. Het is voor de landbouwsector niet bekend hoeveel procent minder uitstoot zou moeten plaatsvinden. Dit komt omdat de landbouw cruciaal is voor de voedselzekerheid en kan bijdragen aan het terugdringen van emissies.

Lees meer over klimaatverandering

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie